Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2023
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la preinscripció a la formació professional per al curs 2023-2024 (Tram. 310-00504/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a lluitar contra el frau fiscal (Tram. 310-00505/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques feministes (Tram. 310-00506/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a prevenir l'organització de grups violents (Tram. 310-00493/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política estigmatitzadora del Govern amb relació al que no és dogmàticament català (Tram. 310-00494/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a les famílies per a l'adquisició de material escolar (Tram. 310-00500/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nomenament dels membres del consell acadèmic de l'acord de claredat (Tram. 310-00501/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la T-Jove (Tram. 310-00502/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el motiu pel qual no es va convocar el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña a la cimera contra la sequera (Tram. 310-00496/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels centres penitenciaris (Tram. 310-00503/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del cicle de l'aigua (Tram. 310-00497/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació educativa (Tram. 310-00498/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'oferta pública d'ocupació (Tram. 310-00499/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regulació dels lloguers després que s'aprovi la llei de l'Estat de l'habitatge (Tram. 310-00495/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00283/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00282/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00284/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00288/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00285/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00287/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00289/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00286/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Projecte de llei de creació de la comarca del Lluçanès (Tram. 200-00019/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 551, 22)

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari (Tram. 202-00052/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 430, 8; dictamen: BOPC, 520, 8)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre les necessitats dels municipis petits i els micropobles (Tram. 300-00311/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 50)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre el pressupost alternatiu sense dèficit fiscal (Tram. 300-00310/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 50)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre les constants ocupacions d'immobles (Tram. 300-00309/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 49)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00314/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 51)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la censura aplicada contra els qui denuncien la creixent inseguretat (Tram. 300-00315/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 52)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets i la garantia de l'habitatge per a tota la població (Tram. 300-00318/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 53)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'estratègia catalana de la bicicleta (Tram. 300-00316/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 52)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'economia de plataformes (Tram. 300-00317/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 52)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels boscos en l'actual escenari de sequera (Tram. 300-00313/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 51)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les millores socials als barris del baix Besòs (Tram. 300-00312/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 551, 50)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció institucional (Tram. 302-00270/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 15)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00273/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 18)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model residencial (Tram. 302-00271/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 15)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport a les famílies (Tram. 302-00274/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 18)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals per a combatre el capacitisme (Tram. 302-00275/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 20)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació sexual i afectiva (Tram. 302-00272/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els compromisos amb l'antifeixisme i l'antiracisme (Tram. 302-00276/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 22)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes i les oportunitats del Camp de Tarragona (Tram. 302-00277/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 543, 24)