Temes pendents

Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 23 de març de 2023
Hora:
9:00-h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària (continuació).

Ordre del dia

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00306/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 38)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria d'universitats (Tram. 302-00260/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 28)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de cossos i forces de seguretat (Tram. 302-00261/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 29)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el període de sequera (Tram. 302-00262/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 30)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (Tram. 302-00263/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 32)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions d'equitat menstrual (Tram. 302-00267/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 37)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat a les comarques del Garraf i el Baix Penedès (Tram. 302-00264/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 33)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat i el servei a les persones al Baix Llobregat (Tram. 302-00265/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 34)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del nou curs escolar (Tram. 302-00266/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 36)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret de triar escola lliurement (Tram. 302-00268/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 37)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació educativa i la preinscripció escolar (Tram. 302-00269/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 38)