Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 21 de març de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a posar fi a la corrupció a la Generalitat (Tram. 310-00489/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació territorial amb relació a l'atenció a la dependència (Tram. 310-00483/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del protocol d'atenció a les víctimes de violència masclista en el cas de l'agressió sexual al centre comercial Màgic Badalona (Tram. 310-00482/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la càrrega fiscal a què sotmet els ciutadans (Tram. 310-00488/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols d'assetjament a les universitats (Tram. 310-00479/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat davant els ciberatacs (Tram. 310-00480/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret de reestructuració de la Direcció General de la Policia (Tram. 310-00481/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la modernització i el desplegament digital del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00485/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traspàs del servei de rodalia (Tram. 310-00486/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de la campanya de foment de la llengua catalana (Tram. 310-00487/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat al carrer (Tram. 310-00484/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00490/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fiscalitat (Tram. 310-00491/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el grau d'execució dels corredors ferroviaris establerts com a prioritaris per la Unió Europea (Tram. 310-00492/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00275/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00274/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00277/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00278/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00280/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00281/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00279/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00276/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2023 (Tram. 231-00003/13)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 4

  Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya (Tram. 203-00036/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme (Tram. 202-00059/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 488, 9; esmenes presentades: BOPC, 531, 17)

 • 6

  Proposició de llei de la gent gran (Tram. 202-00054/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 457, 44)

 • 7

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'acumulació d'immobles per diverses entitats (Tram. 252-00020/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, , Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el model residencial (Tram. 300-00304/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 38)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el suport a les famílies (Tram. 300-00301/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 37)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals per a combatre el capacitisme (Tram. 300-00300/13)

  Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 36)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció institucional (Tram. 300-00303/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 37)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00308/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 39)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'educació sexual i afectiva (Tram. 300-00305/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 38)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre els compromisos amb l'antifeixisme i l'antiracisme (Tram. 300-00307/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 39)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre els reptes i oportunitats del Camp de Tarragona (Tram. 300-00302/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 37)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00306/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 532, 38)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria d'universitats (Tram. 302-00260/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 28)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de cossos i forces de seguretat (Tram. 302-00261/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 29)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el període de sequera (Tram. 302-00262/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 30)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (Tram. 302-00263/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 32)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions d'equitat menstrual (Tram. 302-00267/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 37)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat a les comarques del Garraf i el Baix Penedès (Tram. 302-00264/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 33)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat i el servei a les persones al Baix Llobregat (Tram. 302-00265/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 34)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del nou curs escolar (Tram. 302-00266/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 36)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret de triar escola lliurement (Tram. 302-00268/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 37)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació educativa i la preinscripció escolar (Tram. 302-00269/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 531, 38)

 • 27

  Projecte de llei pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya (Tram. 200-00018/13)

  Ple del Parlament

  Obertura del termini de presentació d'esmenes a la totalitat exclusivament amb text alternatiu.