Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 7 de març de 2023
Hora:
11:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la censura imposada a través del llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 310-00470/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'assetjament en el si de les escoles (Tram. 310-00465/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades amb relació als sectors afectats per la sequera (Tram. 310-00471/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Dani Cornellà Detrell, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys de la fauna salvatge a la pagesia (Tram. 310-00466/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública (Tram. 310-00467/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de sequera (Tram. 310-00468/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'habitatge de lloguer social (Tram. 310-00475/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers avenços en la garantia dels drets sexuals i reproductius (Tram. 310-00476/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió estrangera a Catalunya (Tram. 310-00477/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dèficit de personal en el sistema de salut (Tram. 310-00478/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra l'assetjament escolar als centres del sistema públic (Tram. 310-00469/13)

   Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sostre de vidre de les professionals a l'Administració de la Generalitat (Tram. 310-00472/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proliferació de fauna salvatge i la manca de suport a la pagesia (Tram. 310-00473/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aprovació del pla d'ordenació de l'espai marítim que permet la instal·lació d'un parc eòlic marí al golf de Roses (Tram. 310-00474/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00266/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00267/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00269/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00271/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00270/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00272/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00273/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00268/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (Tram. 200-00014/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 485, 3; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 4; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 5; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 6; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 7; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 3; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 8; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 9; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 10; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC, 497, 8; esmenes a la totalitat: BOPC, 496, 22; esmenes presentades: BOPC, 511, 3; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 511, 3; dictamen: BOPC, 517, 3)

 • 3

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 (Tram. 200-00015/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 486, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 491, 9; esmenes presentades: BOPC, 508, 4; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 512, 3; informe: BOPC, 514, 15; dictamen: BOPC, 518, 3)

 • 4

  Proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà (Tram. 202-00048/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 355, 5; esmenes presentades: BOPC, 500, 6)

 • 5

  Proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme (Tram. 202-00059/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 488, 9)

 • 6

  Procediment per a elegir membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Tram. 284-00026/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 488, 13; Proposta de candidats: BOPC, 507, 5)

 • 7

  Procediment per a designar un membre del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 287-00002/13)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 501, 35)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l'atenció integrada social i sanitària (Tram. 300-00297/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 38)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació educativa i la preinscripció escolar (Tram. 300-00291/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 36)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el dret de triar escola lliurement (Tram. 300-00294/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 37)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació del nou curs escolar (Tram. 300-00298/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 38)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el període de sequera (Tram. 300-00299/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 39)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (Tram. 300-00292/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 36)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions d'equitat menstrual (Tram. 300-00296/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 38)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la política en matèria d'universitats (Tram. 300-00281/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 488, 34)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat a les comarques del Garraf i el Baix Penedès (Tram. 300-00293/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 37)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat i el servei a les persones al Baix Llobregat (Tram. 300-00295/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 37)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de cossos i forces de seguretat (Tram. 300-00290/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 35)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el fanatisme ecològic que promou (Tram. 302-00252/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives a la resolució alternativa de conflictes (Tram. 302-00253/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 17)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de prevenció de l'anorèxia i la bulímia (Tram. 302-00254/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 18)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme (Tram. 302-00255/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 19)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'economia social (Tram. 302-00259/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 24)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats econòmiques i socials del Maresme (Tram. 302-00256/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 20)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'equilibri territorial (Tram. 302-00257/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 21)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (Tram. 302-00258/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 500, 23)

 • 27

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la celebració del quaranta-setè aniversari de la República Àrab Sahrauí Democràtica (Tram. 401-00034/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.