Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 24 de gener de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets sexuals i reproductius de les dones (Tram. 310-00448/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regió d'emergències del Pirineu (Tram. 310-00449/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a les empreses culturals (Tram. 310-00450/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions del Departament d'Igualtat i Feminismes per a garantir el dret d'empadronament (Tram. 310-00442/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova convocatòria d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00443/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l'acció exterior (Tram. 310-00444/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les consideracions de la vicepresidència respecte a la situació dels serveis públics (Tram. 310-00441/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Maria Dolors Sabater i Puig, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció dels agents dels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00440/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sistema educatiu (Tram. 310-00438/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de pressupostos (Tram. 310-00439/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00445/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'ensenyament (Tram. 310-00446/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sostenibilitat del sistema de salut (Tram. 310-00447/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la sanitat pública (Tram. 310-00437/13)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00251/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00253/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00250/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00254/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00252/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darreres esdeveniments polítics (Tram. 317-00256/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00255/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00257/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ignacio Garriga Vaz de Concicao (Tram. 234-00105/13)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 4

  Proposició de llei d'adopció de mesures urgents enfront la inactivitat de la propietat en cas d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal (Tram. 202-00056/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 457, 85)

 • 5

  Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a les comunitats de propietaris davant l'ocupació il·legal (Tram. 202-00049/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 401, 8)

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari (Tram. 202-00052/13)

  Síndica d'Aran

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

  (Text presentat: BOPC, 430, 8)

 • 7

  Decret llei 15/2022, del 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00033/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 8

  Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni (Tram. 203-00034/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic (Tram. 300-00277/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 44)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns immatriculats per l'Església (Tram. 300-00269/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 457, 137)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memòria democràtica (Tram. 300-00280/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 45)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari (Tram. 300-00274/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 43)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la decadència del sistema sanitari (Tram. 300-00278/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 44)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex petroquímic (Tram. 300-00275/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 43)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a afrontar la inflació i els seus efectes sobre els consumidors (Tram. 300-00276/13)

  Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 44)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre els problemes de la competitivitat de les empreses amb relació al preu de l'energia (Tram. 300-00279/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 45)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00273/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 43)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre la política d'infraestructures (Tram. 300-00272/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 474, 42)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip (Tram. 302-00234/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 7)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política penitenciària (Tram. 302-00235/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 7)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa (Tram. 302-00236/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 9)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris en matèria d'infraestructures (Tram. 302-00237/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 10)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (Tram. 302-00238/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 11)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia (Tram. 302-00239/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 12)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la cultura digital (Tram. 302-00240/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 473, 13)

 • 26

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la situació dels càrrecs electes a l'Afganistan (Tram. 401-00031/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 27

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari (Tram. 202-00052/13)

  Maria Vergés Pérez/Síndica/Conselh Generau d'Aran/

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 430, 8)

 • 28

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en defensa de les mobilitzacions socials i per la fi de la repressió al Perú (Tram. 401-00030/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 29

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la vulneració de drets fonamentals a Turquia (Tram. 401-00032/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.