Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 22 de novembre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat del projecte Hard Rock a Tarragona (Tram. 310-00398/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar l'increment dels preus de l'energia (Tram. 310-00399/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en matèria de turisme (Tram. 310-00400/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels compromisos adquirits en matèria de salut (Tram. 310-00408/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a erradicar la violència contra les dones (Tram. 310-00405/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri amb relació a l'organització dels actes a les diverses delegacions a l'exterior (Tram. 310-00406/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques al Pirineu (Tram. 310-00407/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls de les polítiques de mobilitat sostenible (Tram. 310-00396/13)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial (Tram. 310-00402/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs bèl·lics al Kurdistan (Tram. 310-00403/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tasca del Cos de Mossos d'Esquadra a Barcelona (Tram. 310-00404/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la despesa sanitària (Tram. 310-00395/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació al sistema de salut (Tram. 310-00401/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les modificacions legislatives en matèria de dret civil (Tram. 310-00394/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00225/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00226/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00228/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00231/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00229/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00233/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00232/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00230/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Proposició de llei d'implantació del programa trilingüe d'alternança de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents (Tram. 202-00043/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 314, 16)

 • 3

  Proposició de llei de modificació de l'article 8 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l'òrgan de govern (Tram. 202-00051/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 425, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu amb relació al ciberespionatge polític per mitjà del programari Pegasus (Tram. 250-00875/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 433, 16)

 • 5

  Procediment per a designar tres membres del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic (Tram. 284-00007/12)

  Junta de Portaveus

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 436, 19)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic (Tram. 300-00251/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 47)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, del canvi climàtic (Tram. 300-00247/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 46)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de lluita contra la corrupció (Tram. 300-00245/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 45)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre els privilegis dels polítics separatistes (Tram. 300-00252/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 48)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral (Tram. 300-00249/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 47)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el Servei d'Educació de Catalunya (Tram. 300-00250/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 47)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 300-00244/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 45)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències sexuals (Tram. 300-00246/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 46)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'accessibilitat al sistema públic de salut (Tram. 300-00248/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 436, 46)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat institucional (Tram. 302-00207/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 11)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (Tram. 302-00208/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 12)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l'economia de l'hidrogen verd (Tram. 302-00209/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 14)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament urbanístic al Camp de Tarragona (Tram. 302-00211/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 15)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a combatre la violència masclista (Tram. 302-00212/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del Departament d'Interior (Tram. 302-00213/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 16)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a reduir o suprimir l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre successions i donacions (Tram. 302-00210/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 14)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús social del català (Tram. 302-00214/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 18)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques (Tram. 302-00215/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 435, 19)

 • 24

  Proposició de llei d'implantació del programa trilingüe d'alternança de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents (Tram. 202-00043/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 314, 16)