Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 30 de juny de 2022
Hora:
18:15h (o en acabar la sessió plenària núm. 33)
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir el síndic o síndica de greuges (Tram. 281-00001/12)

    Mesa del Parlament

    Elecció.

    (Proposta de candidats: BOPC, 332, 5; Dictamen de la comissió: BOPC, 344, 12)