Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 3 de febrer de 2022
Hora:
17:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pau Juvillà Ballester (Tram. 234-00130/13)

    Comissió de l'Estatut dels Diputats

    Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.