Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 de juliol de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Antoni Dalmau i Ribalta (Tram. 401-00021/13)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes de la sequera i el canvi climàtic (Tram. 310-00339/13)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes pel Departament de Justícia per a garantir la seguretat dels funcionaris dels centres penitenciaris (Tram. 310-00340/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de reforç dels Mossos d'Esquadra per a l'estiu (Tram. 310-00349/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les escoles bressol rurals (Tram. 310-00350/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els reforços per a millorar l'atenció educativa (Tram. 310-00351/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les agressions als funcionaris dels centres penitenciaris (Tram. 310-00341/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del curs polític del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert (Tram. 310-00342/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers anuncis del president del Govern de l'Estat (Tram. 310-00343/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sequera (Tram. 310-00345/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els incendis al Bages (Tram. 310-00346/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a evitar les ocupacions d'habitatges durant l'estiu (Tram. 310-00347/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia dels drets sexuals i reproductius (Tram. 310-00344/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dispensació de medicaments contra el càncer als pacients (Tram. 310-00338/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior del Govern (Tram. 310-00348/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00199/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00193/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00194/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00197/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00195/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00196/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00200/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00198/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 3

  Decret llei 10/2022, del 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (Tram. 203-00027/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 9/2022, del 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor (Tram. 203-00026/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Decret llei 8/2022, del 12 de juliol, pel qual s'autoritza el Govern a prestar un aval a Circuits de Catalunya, SL, i un contraaval davant l'entitat financera garant, relatiu al contracte de promoció de cursa amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per garantir el pagament dels drets contractuals per a l'organització del Gran Premi Fórmula 1 dels anys 2023 al 2026 (Tram. 203-00028/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (Tram. 202-00027/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 178, 19)

 • 7

  Designació dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera i de garantia en l'accés als serveis bancaris (Tram. 271-00001/13)

  Ple del Parlament

  Designació dels diputats.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i subvencions i en publicitat institucional als mitjans de comunicació (Tram. 300-00212/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 50)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica (Tram. 300-00214/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 51)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per la crisi (Tram. 300-00215/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 52)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la catorzena legislatura (Tram. 300-00210/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 50)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües a l'escola (Tram. 300-00208/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 49)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la política lingüística (Tram. 300-00211/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 50)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de presons per part d'interns (Tram. 300-00213/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 51)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre l'aprovació del nou contracte programa de serveis socials (Tram. 300-00209/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 49)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals (Tram. 302-00177/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 12)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estratègia de futur per a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran (Tram. 302-00179/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 14)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l'autopista AP-7 (Tram. 302-00180/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 15)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d'un fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a Vandellòs (Tram. 302-00178/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 13)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi litoral (Tram. 302-00184/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 20)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació política internacional i el dret a l'autodeterminació (Tram. 302-00181/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 16)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la repressió en l'independentisme i en els estàndards democràtics de l'Estat espanyol (Tram. 302-00182/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 17)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a frenar l'ocupació il·legal d'habitatges (Tram. 302-00183/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 360, 18)

 • 24

  Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills (Tram. 202-00027/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 178, 19)