Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'accés a les prestacions socials (Tram. 310-00327/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de l'escolarització obligatòria dels alumnes d'educació especial de l'Escola Can Vila, de Mollet de Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 310-00328/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pèrdua de serveis sanitaris (Tram. 310-00329/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals en català (Tram. 310-00331/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures en matèria d'habitatge per a combatre el despoblament (Tram. 310-00332/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les orientacions del pressupost de la Generalitat per al 2023 (Tram. 310-00333/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inseguretat creixent a barris i ciutats (Tram. 310-00326/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els contractes sanitaris d'urgència durant els primers sis mesos de la pandèmia de covid (Tram. 310-00330/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a afrontar l'impacte social i econòmic provocat per la inflació i la ruptura de les cadenes de producció i comerç globals (Tram. 310-00325/13)

   Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de reindustrialització (Tram. 310-00337/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acceleració del desplegament de les energies renovables (Tram. 310-00334/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de l'Any Joan Fuster (Tram. 310-00335/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a la pagesia per a pal·liar els efectes de les gelades (Tram. 310-00336/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a erradicar la venda a la manta (Tram. 310-00324/13)

   Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00185/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00189/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00187/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00192/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00186/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00190/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00191/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00188/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Decret llei 7/2022, del 14 de juny, de modificació del Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat (Tram. 203-00025/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 200-00007/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 277, 10; esmenes a la totalitat: BOPC, 301, 6)

 • 5

  Proposició de llei de principis d'urgent aplicació als drets de les persones amb problemes de salut mental i llurs familiars (Tram. 202-00007/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i les víctimes del franquisme i el postfranquisme (Tram. 250-00628/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i de l'esmena presentada

  (Text presentat: BOPC, 302, 33; esmenes: BOPC, 351, 27)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a frenar l'ocupació il·legal d'habitatges (Tram. 300-00199/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 49)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l'autopista AP-7 (Tram. 300-00201/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 49)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la creació d'un fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i Vandellòs (Tram. 300-00203/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 50)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació política internacional i el dret a l'autodeterminació (Tram. 300-00206/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 51)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema universitari (Tram. 300-00205/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 51)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la repressió en l'independentisme i en els estàndards democràtics de l'Estat espanyol (Tram. 300-00204/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 51)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'estratègia de futur per a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran (Tram. 300-00200/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 49)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals (Tram. 300-00202/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 50)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi litoral (Tram. 300-00207/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 52)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana (Tram. 302-00168/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 38)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball sexual (Tram. 302-00169/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 39)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques LGBTI (Tram. 302-00174/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 45)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament turístic (Tram. 302-00170/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 40)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs 2022-2023 en el servei públic d'educació (Tram. 302-00171/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 42)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (Tram. 302-00173/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 43)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022 (Tram. 302-00176/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 47)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures (Tram. 302-00172/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 43)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'informe de seguiment del Consell d'Europa (Tram. 302-00175/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 349, 46)

 • 25

  Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 200-00007/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 277, 10; esmenes a la totalitat: BOPC, 301, 6)

 • 26

  Proposició de llei de principis d'urgent aplicació als drets de les persones amb problemes de salut mental i llurs familiars (Tram. 202-00007/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 68, 11)