Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 28 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la privatització contínua en l'àmbit de la salut (Tram. 310-00323/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política educativa (Tram. 310-00315/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció a casos de risc elevat de suïcidi per mitjà del servei telefònic 061 Salut Respon (Tram. 310-00316/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del català a la justícia i les mesures adoptades per a promoure'l (Tram. 310-00317/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Assemblea de l'Agenda de Pobles i Ciutats de Catalunya (Tram. 310-00318/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir la lliure elecció de centre educatiu (Tram. 310-00310/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de reindustrialització del Baix Penedès (Tram. 310-00311/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a evitar restriccions d'aigua a les Garrigues i el Segrià (Tram. 310-00312/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat d'execució dels fons europeus Pròxima Generació (Tram. 310-00313/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'enfortiment de l'economia catalana (Tram. 310-00320/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte Nacional de Salut Mental (Tram. 310-00321/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta del sistema educatiu als infants i joves ucraïnesos (Tram. 310-00322/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes per a garantir el dret a l'avortament (Tram. 310-00319/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació que pateixen els veïns de l'avinguda Meridiana, a Barcelona (Tram. 310-00314/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00180/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00179/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00182/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00184/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00177/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00181/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00183/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00178/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera i de garantia en l'accés als serveis bancaris (Tram. 270-00004/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 308, 26)

 • 3

  Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius (Tram. 203-00024/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 202-00006/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 63, 19)

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l'activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats (Tram. 202-00017/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 85, 37)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs 2022-2023 en el servei públic d'educació (Tram. 300-00191/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 19)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (Tram. 300-00193/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 20)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022 (Tram. 300-00194/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 20)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls del sector audiovisual en català (Tram. 300-00197/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 21)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament turístic (Tram. 300-00190/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 19)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana (Tram. 300-00181/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 54)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre infraestructures (Tram. 300-00192/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 19)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball sexual (Tram. 300-00196/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 21)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques LGBTI (Tram. 300-00198/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 22)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre l'informe de seguiment del Consell d'Europa (Tram. 300-00195/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 21)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d'emissions i de transició ecològica (Tram. 302-00160/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 9)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ordenació territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària (Tram. 302-00167/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 17)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de menors (Tram. 302-00161/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 10)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la contractació pública (Tram. 302-00162/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 12)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d'inversions (Tram. 302-00166/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 16)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau com a garants del servei de justícia de proximitat (Tram. 302-00163/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 13)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva política per a donar suport als treballadors inscrits al règim especial de treballadors autònoms (Tram. 302-00164/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 14)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l'Estat a Catalunya (Tram. 302-00165/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 337, 15)

 • 24

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre els fets ocorreguts a la tanca de Melilla el 24 de juny de 2022 (Tram. 401-00020/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Declaració o manifestació en el Ple

 • 25

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la situació a l'Equador (Tram. 401-00019/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Declaració o manifestació en el Ple