Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 8 de juny de 2022
Hora:
10:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar (Tram. 310-00309/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del curs escolar 2021-2022 (Tram. 310-00305/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions relatives a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 310-00306/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del presumpte cas d'abusos sexuals a agents del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00307/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'educació davant l'inici del curs 2022-2023 (Tram. 310-00296/13)

   Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els processos de vacunació contra la covid (Tram. 310-00302/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'enfortiment de la llengua catalana en el sistema de coneixement (Tram. 310-00303/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dèficit d'inversions en infraestructures (Tram. 310-00304/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment del dret dels alumnes a rebre exàmens en castellà (Tram. 310-00297/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls a l'esport femení (Tram. 310-00288/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Aplicat l'article 164.7 del Reglament en la sessió anterior.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els tràmits per a revocar les concessions de les centrals hidroelèctriques (Tram. 310-00299/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei del Cos de Mossos d'Esquadra a les comarques gironines (Tram. 310-00300/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de transició ecològica (Tram. 310-00301/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'activitat inversora del Departament de Polítiques Digitals i Territori (Tram. 310-00298/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les denúncies contra un metge del Departament d'Interior pels presumptes abusos sexuals a agents del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00308/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00175/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00171/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00169/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00176/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00170/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00173/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00172/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00174/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera i de garantia en l'accés als serveis bancaris (Tram. 270-00004/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 308, 26)

 • 3

  Decret llei 5/2022, del 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19 (Tram. 203-00023/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 202-00026/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 163, 3)

 • 5

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2021 (Tram. 360-00008/13)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 241, 36)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre un any de transformació republicana (Tram. 300-00189/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 57)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la seva política per a donar suport als treballadors inscrits al règim especial de treballadors autònoms (Tram. 300-00180/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 54)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l'Estat a Catalunya (Tram. 300-00188/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 57)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d'emissions i de transició ecològica (Tram. 300-00182/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 55)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'ordenació territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària (Tram. 300-00183/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 55)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau com a garants del servei de justícia de proximitat (Tram. 300-00186/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 56)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la contractació pública (Tram. 300-00185/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 56)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d'inversions (Tram. 300-00187/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 56)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana (Tram. 300-00181/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 54)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de menors (Tram. 300-00184/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 55)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la combinació energètica (Tram. 302-00154/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 7)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos per a la temporada d'estiu (Tram. 302-00155/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 8)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el primer any de govern (Tram. 302-00156/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 9)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema universitari (Tram. 302-00157/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 10)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d'una empresa farmacèutica pública (Tram. 302-00158/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 12)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament d'Igualtat i Feminismes (Tram. 302-00159/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 13)

 • 22

  Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 202-00026/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 163, 3)