Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva campanya a favor dels Jocs Olímpics d'Hivern (Tram. 310-00295/13)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades per a poder afrontar el pagament de les factures de subministraments (Tram. 310-00294/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions previstes pel Departament d'Educació per a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Tram. 310-00282/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de xoc per posar fi a les llistes d'espera dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (Tram. 310-00283/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el primer any de legislatura del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (Tram. 310-00285/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acord del transport sanitari (Tram. 310-00284/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions dutes a terme per a complir les sentències sobre el vint-i-cinc per cent de castellà en l'educació (Tram. 310-00292/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (Tram. 310-00286/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atracció d'inversions per a la fabricació de components de bateries de vehicles elèctrics (Tram. 310-00287/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls a l'esport femení (Tram. 310-00288/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte econòmic dels esdeveniments esportius (Tram. 310-00293/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la violència masclista (Tram. 310-00289/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial (Tram. 310-00290/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts previstos en l'àmbit de la cultura (Tram. 310-00291/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00161/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00162/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00168/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00166/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00167/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00163/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00164/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00165/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 200-00006/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 247, 7)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre el primer any de govern (Tram. 300-00178/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 57)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema universitari (Tram. 300-00172/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 54)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre els drets menstruals (Tram. 300-00173/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 55)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament d'Igualtat i Feminismes (Tram. 300-00174/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 55)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la creació d'una empresa farmacèutica pública (Tram. 300-00175/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 56)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i la reducció del frau fiscal (Tram. 300-00176/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 56)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos per a la temporada d'estiu (Tram. 300-00177/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 56)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la combinació energètica (Tram. 300-00179/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 57)

 • 11

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les polítiques aplicades en matèria d'acció climàtica (Tram. 302-00145/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 5; esmenes: BOPC, 319, 4)

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'accés als serveis bàsics en el món rural (Tram. 302-00147/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 7; esmenes: BOPC, 319, 8; esmenes: BOPC, 320, 47)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques (Tram. 302-00146/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 6; esmenes: BOPC, 319, 5; esmenes: BOPC, 320, 46)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions empresarials (Tram. 302-00149/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 10; esmenes: BOPC, 319, 13; esmenes: BOPC, 320, 49)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat (Tram. 302-00148/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 9; esmenes: BOPC, 319, 11; esmenes: BOPC, 320, 48)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'abordar el fenomen de les criptomonedes (Tram. 302-00150/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 12; esmenes: BOPC, 319, 17; esmenes: BOPC, 320, 51)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any de mal govern (Tram. 302-00151/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 13; esmenes: BOPC, 319, 19)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a les víctimes del delicte (Tram. 302-00152/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 15; esmenes: BOPC, 319, 21)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari (Tram. 302-00153/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 313, 16; esmenes: BOPC, 319, 22; esmenes: BOPC, 320, 52)

 • 20

  Proposició de llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari (Tram. 202-00046/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 317, 3; esmenes presentades: BOPC, 318, 7; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 328, 3)

 • 21

  Proposició de llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari (Tram. 202-00046/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposició de llei i de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 317, 3; esmenes presentades: BOPC, 318, 7; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 328, 3)