Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 10 de maig de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el malbaratament dels diners públics en subvencions als mitjans de comunicació (Tram. 310-00272/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posició de Catalunya en el conjunt de l'economia espanyola (Tram. 310-00277/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la plana de l'Alt Camp (Tram. 310-00274/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indemnització als mossos d'esquadra que van abatre els autors dels atemptats terroristes del 17 i 18 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tram. 310-00275/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d'espera en el sistema públic de salut (Tram. 310-00276/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fets succeïts a Bàscara (Alt Empordà) (Tram. 310-00278/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls al món local (Tram. 310-00279/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d'acció per combatre la pressió estètica (Tram. 310-00280/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desenvolupament econòmic del Penedès (Tram. 310-00281/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els jutjats de pau (Tram. 310-00268/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preus públics universitaris (Tram. 310-00269/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció internacional del vicepresident (Tram. 310-00270/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 1/2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i l'obligació dels grans tenidors d'oferir lloguer social (Tram. 310-00271/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el trencament de les negociacions amb el sector educatiu i la nova convocatòria de vagues (Tram. 310-00273/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00159/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00154/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00155/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00157/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política general (Tram. 317-00156/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darreres esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00153/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darreres esdeveniments polítics (Tram. 317-00160/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00158/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Debat sobre l'emancipació juvenil (Tram. 255-00004/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 3

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 200-00008/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació, si escau, de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 283, 7)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre l'accés als serveis bàsics en el món rural (Tram. 300-00165/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 37)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les polítiques aplicades en matèria d'acció climàtica (Tram. 300-00166/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 37)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any de mal govern (Tram. 300-00167/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 38)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el paper de la infermeria en el sistema de salut (Tram. 300-00162/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 36)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat (Tram. 300-00171/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 39)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari (Tram. 300-00169/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 38)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les inversions empresarials (Tram. 300-00170/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 39)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques (Tram. 300-00164/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 36)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'abordar el fenomen de les criptomonedes (Tram. 300-00168/13)

  Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 38)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció a les víctimes del delicte (Tram. 300-00163/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 36)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a minimitzar les conseqüències de les crisis econòmica i social que pateixen els catalans (Tram. 302-00143/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 19)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir restriccions de drets en un context de pandèmia (Tram. 302-00136/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 9)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'espionatge polític (Tram. 302-00142/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 18)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran (Tram. 302-00137/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 10)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sector social (Tram. 302-00139/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 13)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (Tram. 302-00140/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 15)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació professional del curs 2022-2023 (Tram. 302-00138/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 11)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'agenda rural (Tram. 302-00141/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 16)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'espionatge i la repressió digitals (Tram. 302-00144/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 301, 20)

 • 23

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre l'ofensiva militar turca al Kurdistan del Sud (Tram. 401-00017/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 24

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i altres síndromes de sensibilització central (Tram. 401-00018/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.