Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 27 d'abril de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el control dels recursos per a combatre la covid (Tram. 310-00267/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a donar suport a la indústria i les empreses catalanes (Tram. 310-00263/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de reinserció (Tram. 310-00260/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions relatives a les places del grau universitari d'infermeria (Tram. 310-00261/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actualització de l'estratègia "Més Catalunya al món" (Tram. 310-00262/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la construcció del nou hospital de Tortosa (Baix Ebre) (Tram. 310-00257/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a afrontar els danys provocats per les gelades a les comarques de Lleida (Tram. 310-00258/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar 2022-2023 (Tram. 310-00259/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels treballadors sanitaris (Tram. 310-00254/13)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport i l'impuls a la cultura catalana (Tram. 310-00264/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts per a descarbonitzar la mobilitat (Tram. 310-00265/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat viària (Tram. 310-00266/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 310-00256/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la significació cultural de la Diada de Sant Jordi (Tram. 310-00255/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00145/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00147/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00146/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00152/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00148/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00150/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00151/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00149/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Decret llei 4/2022, del 5 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer (Tram. 203-00022/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 202-00035/12)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 240, 79; informe: BOPC, 258, 10; dictamen: BOPC, 273, 24)

 • 4

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2021 (Tram. 237-00003/13)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 5

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2021 (Tram. 237-00004/13)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 6

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església (Tram. 252-00017/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (Tram. 300-00154/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 21)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sector social (Tram. 300-00156/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 22)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran (Tram. 300-00157/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 22)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'agenda rural (Tram. 300-00158/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 23)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir restriccions de drets en un context de pandèmia (Tram. 300-00161/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 24)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'espionatge polític (Tram. 300-00159/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 23)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació professional del curs 2022-2023 (Tram. 300-00155/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 22)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a minimitzar les conseqüències de les crisis econòmica i social que pateixen els catalans (Tram. 300-00153/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 21)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre l'espionatge i la repressió digitals (Tram. 300-00160/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 23)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte econòmic de la guerra (Tram. 302-00134/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 17)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (Tram. 302-00128/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 8)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la incorporació dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels espais agraris (Tram. 302-00129/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 9)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les mesures en l'àmbit energètic (Tram. 302-00132/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 13)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'acollida de persones refugiades (Tram. 302-00131/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 12)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobilitat en el context de crisi (Tram. 302-00130/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 11)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal sanitari (Tram. 302-00133/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 15)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sobreesforç fiscal de les famílies catalanes (Tram. 302-00127/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 7)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inseguretat creixent (Tram. 302-00135/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 18)

 • 25

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de condemna de l'espionatge polític que han patit diverses persones vinculades amb l'independentisme (Tram. 401-00015/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 26

  Proposta de resolució sobre la formulació d'una denúncia pels fets relacionats amb el programa d'espionatge Pegasus (Tram. 395-00329/13)

  Mesa del Parlament

  Substanciació.

 • 27

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en defensa del Sàhara Occidental (Tram. 401-00016/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.