Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 22 de març de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'increment de les estrenes en català a les plataformes audiovisuals (Tram. 310-00237/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades davant dels efectes de la guerra a Ucraïna en el sector industrial i empresarial (Tram. 310-00238/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recuperació per a ús públic de la base Loran, al Parc Natural del Montgrí (Tram. 310-00239/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis ferroviaris (Tram. 310-00230/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Congrés de la Joventut (Tram. 310-00231/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les eines judicials per a lluitar contra la inseguretat a Barcelona (Tram. 310-00232/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'educació (Tram. 310-00234/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el foment i el finançament de l'etapa educativa de zero a tres anys (Tram. 310-00226/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi educativa (Tram. 310-00227/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures urgents i estructurals relatives a l'energia (Tram. 310-00228/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre si el conseller d'Educació es continuarà enfrontant amb la comunitat educativa (Tram. 310-00236/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la càrrega fiscal que suporten les famílies (Tram. 310-00233/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'activitat sense autorització ambiental de l'empresa Lafarge Holcim a Montcada i Reixac (Tram. 310-00229/13)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte Midcat (Tram. 310-00235/13)

   Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00129/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00133/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00131/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00134/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00135/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00132/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00136/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00130/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Esteban Casado Poveda (Tram. 401-00013/13)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre els canvis en la cúpula dels Mossos d'Esquadra i en la Comissaria General d'Investigació Criminal (Tram. 350-00007/13)

  Ple del Parlament

  Substanciació.

 • 4

  Decret llei 2/2022, del 15 de març, de modificació de l'article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana (Tram. 203-00020/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d'establiments emblemàtics (Tram. 202-00028/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 200, 21; esmenes presentades: BOPC, 264, 10)

 • 6

  Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 202-00034/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 264, 12)

 • 7

  Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (Tram. 202-00035/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 264, 15)

 • 8

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 202-00036/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 264, 16)

 • 9

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre la purga dels mossos d'esquadra que investigaven els casos de corrupció separatista (Tram. 252-00015/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Grup Mixt

  Debat i votació.

 • 10

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre els canvis en la cúpula policial del Cos de Mossos d'esquadra (Tram. 252-00016/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

 • 11

  Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (Tram. 284-00010/13)

  Junta de Portaveus

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 254, 13; Proposta de candidats: BOPC, 265, 27)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'acollida de persones refugiades (Tram. 300-00136/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 54)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre els eventuals contactes entre l'Administració de la Generalitat i l'entorn del president de la Federació Russa (Tram. 300-00139/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 55)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'acord de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per a donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem sobre la disposició addicional tercera de l'Estatut per al 2008 en matèria d'infraestructures (Tram. 300-00138/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 55)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d'empreses de les comarques de Lleida (Tram. 300-00137/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 55)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre els ajuts de suport a l'activitat científica dels grups de recerca (Tram. 300-00141/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 56)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la transformació del sistema sanitari (Tram. 300-00142/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 57)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 300-00135/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 54)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'educació (Tram. 300-00140/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 56)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l'escola pública (Tram. 300-00143/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 57)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia (Tram. 302-00112/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 22)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incorporar les dones vulnerables al mercat de treball (Tram. 302-00113/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 23)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls i la dinamització de les Terres de l'Ebre (Tram. 302-00114/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 25)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans (Tram. 302-00115/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 27)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels conflictes internacionals (Tram. 302-00120/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 33)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals hidroelèctriques al sistema públic (Tram. 302-00116/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 28)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català (Tram. 302-00117/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 29)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat contra la pressió estètica (Tram. 302-00118/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 30)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l'Administració de justícia (Tram. 302-00119/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 264, 31)