Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 de març de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acollida als refugiats ucraïnesos (Tram. 310-00214/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'oferta educativa del curs escolar 2022-2023 (Tram. 310-00215/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell Català de Petits Municipis (Tram. 310-00216/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el fons complementari de riscos (Tram. 310-00223/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació d'Ucraïna (Tram. 310-00224/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del Mobile World Congress (Tram. 310-00225/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'educació (Tram. 310-00212/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial (Tram. 310-00220/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre Penitenciari Obert de Barcelona (Tram. 310-00221/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de dones (Tram. 310-00222/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia del dret a l'avortament a totes les dones (Tram. 310-00213/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Dia Internacional de les Dones (Tram. 310-00217/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de les taules de reindustrialització (Tram. 310-00218/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de la legalitat en matèria de seguretat ciutadana (Tram. 310-00219/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00122/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00121/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00123/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00125/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00126/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00128/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00124/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00127/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d'establiments emblemàtics (Tram. 202-00028/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 200, 21)

 • 3

  Procediment per a designar set membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00001/13)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 4

  Procediment per a designar el president o presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00001/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'Administració de justícia (Tram. 300-00125/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 6)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels conflictes internacionals (Tram. 300-00134/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 9)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans (Tram. 300-00126/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 6)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls i la dinamització de les Terres de l'Ebre (Tram. 300-00127/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 6)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls a l'esport femení (Tram. 300-00130/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 7)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incorporar les dones vulnerables al mercat de treball (Tram. 300-00128/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 7)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat contra la pressió estètica (Tram. 300-00131/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 8)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals hidroelèctriques al sistema públic (Tram. 300-00132/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 8)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català (Tram. 300-00123/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 36)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia (Tram. 300-00129/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 7)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les línies que impulsarà el Departament de Drets Socials amb els fons europeus Pròxima Generació (Tram. 300-00133/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 253, 9)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'un nou finançament just (Tram. 302-00103/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 15)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'exclusió financera (Tram. 302-00106/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 18)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre actuacions del Departament d'Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat (Tram. 302-00109/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 21)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat de l'educació (Tram. 302-00104/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sector agrícola i ramader (Tram. 302-00105/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 17)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fauna salvatge i la seva incidència en el món agrari (Tram. 302-00108/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 20)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alternatives habitacionals per a les famílies desnonades (Tram. 302-00107/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 19)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets fonamentals en les mobilitzacions (Tram. 302-00110/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 252, 21)

 • 24

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre l'agressió de la Federació Russa a Ucraïna (Tram. 401-00012/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.