Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 8 de febrer de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de natalitat (Tram. 310-00197/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència Integrada Social i Sanitària i el nou model d'autonomia personal (Tram. 310-00194/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals com a eina de progrés econòmic (Tram. 310-00195/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dimensió internacional de l'exili català (Tram. 310-00196/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 (Tram. 310-00189/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de dependència (Tram. 310-00188/13)

   Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema de coneixement (Tram. 310-00187/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les consultes populars (Tram. 310-00193/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la consideració que fa la Unió Europea de l'energia nuclear i el gas com a energies verdes (Tram. 310-00184/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'anàlisi de la sinistralitat viària (Tram. 310-00185/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell de Governs Locals (Tram. 310-00186/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació derivada de la sequera (Tram. 310-00190/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa de recuperació després de la sisena onada de covid (Tram. 310-00191/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'oci nocturn (Tram. 310-00192/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00107/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00105/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00108/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00110/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00112/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00111/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00106/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00109/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (Tram. 202-00014/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 85, 15)

 • 3

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre el deute històric de l'Estat amb Catalunya (Tram. 252-00014/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (Tram. 300-00109/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 37)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre el cànon de residus (Tram. 300-00112/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 38)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d'experts per a garantir els drets fonamentals en situacions d'emergència (Tram. 300-00104/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 62)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i la dignificació de les fosses comunes (Tram. 300-00115/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 39)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el nou currículum d'educació bàsica (Tram. 300-00106/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 36)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (Tram. 300-00108/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 36)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre els Jocs Olímpics d'Hivern (Tram. 300-00107/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 36)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la neutralitat de les institucions públiques (Tram. 300-00110/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 37)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre polítiques d'habitatge, garantia de drets, desnonaments i persecució del moviment en defensa de l'habitatge (Tram. 300-00111/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 37)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca (Tram. 300-00114/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 39)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'una represa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial i del món laboral (Tram. 300-00113/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 227, 38)

 • 15

  Procediment per a elegir set síndics de la Sindicatura de Comptes (Tram. 282-00001/11)

  Grups parlamentaris

  Elecció.

  (Proposta de candidats: BOPC, 230, 7)

 • 16

  Procediment per a elegir cinc membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00001/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 17

  Procediment per a elegir el president o presidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00001/12)

  Grups parlamentaris

  Designació.

 • 18

  Procediment per a designar el director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Tram. 284-00027/11)

  Consell Assessor de Protecció de Dades

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 218, 6)

 • 19

  Procediment per a elegir dos membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 284-00009/12)

  Presidència de la Generalitat

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 218, 6)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball (Tram. 302-00084/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 24)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 302-00085/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 25)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'exercici de la competència de la seguretat pública (Tram. 302-00087/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 26)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior (Tram. 302-00086/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 26)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina a l'exterior (Tram. 302-00093/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 34)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges (Tram. 302-00088/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 28)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals (Tram. 302-00089/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 29)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació econòmica i els fons europeus (Tram. 302-00090/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 31)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de l'Administració pública (Tram. 302-00091/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 32)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani (Tram. 302-00092/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 227, 33)

 • 30

  Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (Tram. 202-00014/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Meritxell Serret i Aleu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 85, 15)