Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 25 de gener de 2022
Hora:
16:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el motiu pel qual no acompanya ni protegeix les famílies, l'alumnat i els docents en la situació excepcional actual (Tram. 310-00181/13)

   Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre si té el propòsit de combatre la corrupció (Tram. 310-00183/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la continuïtat del batxillerat a l'Institut 9, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) (Tram. 310-00172/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell de Governs Locals (Tram. 310-00173/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les causes judicials obertes amb relació a la contractació del servei de manteniment del parc mòbil del Cos de Bombers (Tram. 310-00174/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures (Tram. 310-00175/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el frau fiscal (Tram. 310-00176/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els investigadors catalans en la recerca europea (Tram. 310-00177/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el totalitarisme viscut la darrera setmana a Vic (Tram. 310-00170/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions que ha de fer per a garantir el dret de l'alumnat a rebre el vint-i-cinc per cent de les classes en castellà (Tram. 310-00171/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reserva de places per a dones als cossos operatius de la Generalitat (Tram. 310-00178/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de cangur públic (Tram. 310-00179/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar la crisi de matèries primeres (Tram. 310-00180/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les empreses energètiques públiques i la necessitat que la Generalitat recuperi les existents a escala municipal (Tram. 310-00182/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00098/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00097/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00102/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00103/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00104/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00100/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00101/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00099/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d'incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya (Tram. 203-00017/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català (Tram. 203-00018/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 1/2022, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal (Tram. 203-00019/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria de les acusades de bruixeria (Tram. 250-00370/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 27)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals (Tram. 300-00089/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 28)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la política exterior (Tram. 300-00096/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 59)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina a l'exterior (Tram. 300-00103/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 62)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani (Tram. 300-00102/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 61)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges (Tram. 300-00097/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 59)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball (Tram. 300-00098/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 60)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00099/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 60)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'exercici de la competència de la seguretat pública (Tram. 300-00101/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 61)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l'Administració pública (Tram. 300-00100/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 60)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d'experts per a garantir els drets fonamentals en situacions d'emergència (Tram. 300-00104/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 62)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació econòmica i els fons europeus (Tram. 300-00105/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 62)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar la natalitat i abordar l'hivern demogràfic (Tram. 302-00076/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 5)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme (Tram. 302-00083/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 13)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar (Tram. 302-00077/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 6)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut (Tram. 302-00078/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 8)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assetjament que pateixen els nens i les famílies que reclamen llur dret que s'imparteixi com a mínim el 25% d'hores lectives en castellà (Tram. 302-00079/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 9)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement (Tram. 302-00080/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 10)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (Tram. 302-00081/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 10)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció primària (Tram. 302-00082/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 211, 12)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra l'Acord 2/2022 de la Junta Electoral Central, del 20 de gener (Tram. 395-00283/13)

  Mesa del Parlament

  Substanciació.