Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 23 de desembre de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Interpel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció primària (Tram. 300-00087/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 28)

 • 2

  Decret llei 26/2021, del 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària (Tram. 203-00016/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (Tram. 200-00003/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 152, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 164, 3; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 177, 3; esmenes presentades: BOPC, 177, 3; dictamen: BOPC, 191, 3)

 • 4

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022 (Tram. 200-00004/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 156, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 164, 5; esmenes presentades: BOPC, 183, 3; informe: BOPC, 185, 167; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 185, 3; dictamen: BOPC, 192, 8)