Ple del Parlament

Dia:
Dilluns, 22 de novembre de 2021
Hora:
14:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra les Dones

 • 2

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (Tram. 200-00003/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte.

  (Text presentat: BOPC, 152, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 164, 3)

 • 3

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022 (Tram. 200-00004/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 156, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 164, 5)

 • 4

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (Tram. 401-00011/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.