Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 29 de juliol de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la gestió i l'evolució de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 361-00006/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Decret llei 16/2021, del 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00006/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Decret llei 17/2021, del 20 de juliol, pel qual s'adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera (Tram. 203-00007/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 18/2021, del 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00008/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00005/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

Nota: * Pendent del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries