Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 14 de desembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la llengua catalana a les escoles (Tram. 310-00166/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el rol de Catalunya en la lluita internacional per l'aprofundiment democràtic (Tram. 310-00167/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat epidemiològic i de la vacunació (Tram. 310-00168/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes i les mesures digitals per a promoure el futur de la llengua a Internet (Tram. 310-00169/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fabricació de vehicles elèctrics (Tram. 310-00159/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el comerç de proximitat en la campanya de Nadal (Tram. 310-00160/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat dels treballs de la Llei de les persones trans (Tram. 310-00161/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la competitivitat fiscal de Catalunya (Tram. 310-00156/13)

   Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ús dels dispositius conductors d'energia pels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00158/13)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció als infants als centres escolars (Tram. 310-00157/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'assetjament escolar (Tram. 310-00165/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels centres penitenciaris (Tram. 310-00162/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació epidemiològica (Tram. 310-00163/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament d'Aran (Tram. 310-00164/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00091/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00089/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00092/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00095/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política general (Tram. 317-00090/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darreres esdeveniments polítics (Tram. 317-00096/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00093/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00094/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Debat específic sobre la salut mental (Tram. 255-00005/13)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre l'assetjament que pateixen els nens i les famílies que reclamen llur dret que s'imparteixi com a mínim el 25% d'hores lectives en castellà (Tram. 300-00092/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 29)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar (Tram. 300-00090/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 29)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut (Tram. 300-00091/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 29)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement (Tram. 300-00093/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 30)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la salut i l'atenció primària (Tram. 300-00087/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 28)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar la natalitat i abordar l'hivern demogràfic (Tram. 300-00088/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 28)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme (Tram. 300-00095/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 31)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals (Tram. 300-00089/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 28)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (Tram. 300-00094/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 182, 30)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem en matèria de política lingüística als centres educatius (Tram. 302-00067/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 15)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model escolar i la immersió lingüística (Tram. 302-00070/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 18)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que almenys el 25% de les classes dels centres educatius s'han d'impartir en castellà (Tram. 302-00072/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 22)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'enfortiment i la transformació del sistema sanitari (Tram. 302-00069/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 17)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la preservació de drets en el marc de les institucions europees (Tram. 302-00073/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 24)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme (Tram. 302-00068/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 16)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes per a la modernització i la transformació de la indústria (Tram. 302-00071/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 19)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets laborals (Tram. 302-00074/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 25)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desindustrialització de Catalunya (Tram. 302-00075/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 182, 26)

 • 22

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pau Juvillà Ballester (Tram. 234-00130/13)

  Pau Juvillà Ballester, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.