Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 17 de novembre de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de mobilitat (Tram. 310-00128/13)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa de l'activitat internacional (Tram. 310-00132/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les resolucions que atempten contra la sobirania econòmica (Tram. 310-00133/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions en infraestructures (Tram. 310-00134/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els malalts d'esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 310-00129/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu (Tram. 310-00138/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores acordades per al Cos de Mossos d'Esquadra en la Junta de Seguretat de Catalunya (Tram. 310-00139/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de reparació de les violències masclistes i els delictes d'odi (Tram. 310-00140/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions relatives a la situació dels treballadors del sector públic en abús de temporalitat per negligència de les administracions (Tram. 310-00130/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en política social (Tram. 310-00141/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'assistència del president de la Generalitat a la cimera de Glasgow amb motiu de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26 (Tram. 310-00131/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Centre Recreatiu i Turístic del Camp de Tarragona (Tram. 310-00135/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió prevista al Baix Penedès per al 2022 (Tram. 310-00136/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deute pendent amb les entitats socials (Tram. 310-00137/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00080/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00073/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00074/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00075/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00076/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00077/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00079/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00078/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Proposta de modificació de l'àmbit de competències establertes en la Resolució 10/XIII, de creació de comissions parlamentàries (Tram. 252-00009/13)

  Mesa del Parlament

  Debat i votació.

 • 4

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2020 (Tram. 360-00039/12)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 786, 13)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses (Tram. 300-00070/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 35)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre l'economia social (Tram. 300-00075/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 36)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals (Tram. 300-00071/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 35)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema universitari (Tram. 300-00068/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 34)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de feminisme i igualtat (Tram. 300-00069/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 34)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana a la justícia (Tram. 300-00072/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 35)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i els reptes de la legislatura (Tram. 300-00074/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 36)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00067/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 34)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'infància (Tram. 300-00073/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 36)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el model d'acompanyament i residència en la vida dependent (Tram. 300-00076/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 37)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat amb el món local (Tram. 302-00049/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 13)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament dels governs locals (Tram. 302-00056/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 22)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (Tram. 302-00057/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 23)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mecanismes de control del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 302-00050/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 14)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur d'Europa (Tram. 302-00051/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 15)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'evolució de l'economia (Tram. 302-00052/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 16)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica (Tram. 302-00053/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 17)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'accés als serveis a la Catalunya poc poblada (Tram. 302-00055/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 21)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el funcionament dels sistema sanitari (Tram. 302-00054/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 155, 20)