Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 2 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova llei estatal d'habitatge (Tram. 310-00124/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la descarbonització de la mobilitat (Tram. 310-00125/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fons extraordinaris per la Covid-19 (Tram. 310-00126/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos d'assetjament sexual a la Generalitat (Tram. 310-00127/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les universitats públiques (Tram. 310-00121/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de muntanya (Tram. 310-00122/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de protecció del delta de l'Ebre (Tram. 310-00123/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades per a pal·liar els efectes de l'increment dels preus del gas i de l'electricitat (Tram. 310-00114/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques en matèria de drets sexuals i reproductius (Tram. 310-00118/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de les condicions laborals i dels contractes del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (Tram. 310-00119/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques en matèria de residus (Tram. 310-00120/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció telefònica als ciutadans (Tram. 310-00116/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a erradicar els estereotips denigrants envers la dona (Tram. 310-00115/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les empreses (Tram. 310-00117/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00065/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00068/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00072/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00067/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00066/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00071/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00069/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00070/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Decret llei 23/2021, del 19 d'octubre, de modificació del Decret llei 18/2021, del 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00013/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Projecte de llei de la ciència de Catalunya (Tram. 200-00002/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 103, 7)

 • 4

  Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 202-00018/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 91, 9)

 • 5

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran (Tram. 252-00010/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 6

  Proposta de resolució de creació d'una comissió específica per a la tramitació de textos consolidats (Tram. 252-00012/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica (Tram. 300-00064/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 43)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (Tram. 300-00057/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 40)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'evolució de l'economia (Tram. 300-00058/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 41)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el finançament dels governs locals (Tram. 300-00061/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 42)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat amb el món local (Tram. 300-00062/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 42)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre els mecanismes de control del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00063/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 42)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre el futur d'Europa (Tram. 300-00066/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 43)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema sanitari (Tram. 300-00059/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 41)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la transformació del sistema sanitari (Tram. 300-00065/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 43)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre l'accés als serveis a la Catalunya poc poblada (Tram. 300-00060/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 144, 41)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat pública i la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 302-00042/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 143, 7)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la T-Mobilitat (Tram. 302-00043/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 143, 8)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat de l'Administració de justícia (Tram. 302-00044/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 143, 9)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels espais agraris (Tram. 302-00045/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 143, 11)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'escola a Catalunya (Tram. 302-00046/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 143, 12)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l'Afganistan i el paper de la Generalitat en l'acollida de refugiats i el respecte als drets humans (Tram. 302-00047/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 143, 14)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció econòmica per a combatre la concentració de la riquesa i les desigualtats socials (Tram. 302-00048/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 143, 15)

 • 24

  Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 202-00018/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 91, 9)