Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 5 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/13)

  Ple del Parlament

  Elecció.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona-el Prat (Tram. 310-00088/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat del projecte Barcelona World (Tram. 310-00087/13)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política lingüística a les universitats catalanes (Tram. 310-00099/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la contribució que farà el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert envers els municipis del país (Tram. 310-00096/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei de rodalies (Tram. 310-00097/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la ciència oberta (Tram. 310-00098/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00089/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes sobre el consumidor i el teixit productiu de l'increment del preu de l'electricitat (Tram. 310-00090/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la producció agrària sostenible (Tram. 310-00091/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a reactivar el sector de l'oci nocturn (Tram. 310-00093/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2022 (Tram. 310-00094/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la mobilitat a Catalunya (Tram. 310-00095/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a garantir la seguretat (Tram. 310-00086/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques redistributives (Tram. 310-00092/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00056/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la valoració de la situació política (Tram. 317-00052/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actual situació política (Tram. 317-00051/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00050/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00049/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00055/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00053/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00054/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 3

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre la gestió i l'evolució de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 350-00006/13)

  Ple del Parlament

  Substanciació.

 • 4

  Decret llei 19/2021, del 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat (Tram. 203-00009/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022 (Tram. 230-00001/13)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 6

  Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2022 (Tram. 230-00002/13)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 7

  Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (Tram. 200-00001/13)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 121, 8)

 • 8

  Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (Tram. 284-00003/13)

  Consell Català de Foment de la Pau

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 91, 24)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'exercici de la competència de la seguretat pública (Tram. 300-00038/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 183)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (Tram. 300-00040/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 183)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat (Tram. 300-00045/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 185)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent jove (Tram. 300-00039/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 183)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'arrelament a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada (Tram. 300-00041/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 184)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la solitud i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista (Tram. 300-00042/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 184)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'Afganistan i el paper de la Generalitat en l'acollida de persones refugiades (Tram. 300-00046/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 185)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (Tram. 300-00043/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 184)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022 (Tram. 300-00047/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 186)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat a Catalunya (Tram. 300-00044/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 121, 185)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022 (Tram. 302-00025/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 21)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d'agricultura i món rural (Tram. 302-00026/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 23)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'agenda rural (Tram. 302-00032/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 29)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries (Tram. 302-00027/13)

  Grup Mixt.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 24)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audiovisual (Tram. 302-00028/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 24)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'elaborar un pla nacional de llengües (Tram. 302-00029/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 25)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques (Tram. 302-00033/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 30)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables (Tram. 302-00030/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 26)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris (Tram. 302-00031/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 120, 27)