Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 20 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la personació de la Generalitat en la persecució de la dissidència (Tram. 310-00081/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ocupació de l'espai públic per a activitats no permeses per la llei (Tram. 310-00075/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 310-00076/13)

   Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de vacunació contra la Covid-19 (Tram. 310-00085/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les tasques d'extinció d'incendis dels darrers dies (Tram. 310-00082/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans especials d'emergència exterior del sector químic (Tram. 310-00083/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets dels consumidors (Tram. 310-00084/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a mantenir el lleure educatiu com a espai segur (Tram. 310-00078/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la millora de la qualificació del deute de la Generalitat (Tram. 310-00079/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos d'espionatge digital (Tram. 310-00080/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local (Tram. 310-00072/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial (Tram. 310-00073/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les energies renovables (Tram. 310-00074/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les residències per a gent gran (Tram. 310-00077/13)

   Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actual situació política (Tram. 317-00048/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00041/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actual situació política (Tram. 317-00044/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00046/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del diner públic amb relació a TV3 (Tram. 317-00043/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00045/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00047/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00042/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2021 (Tram. 231-00001/13)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 4

  Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual es regula la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, en desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia (Tram. 203-00003/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per tal d'introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes d'assetjament i l'establiment de la descripció dels elements que integren la uniformitat del cos de Mossos d'Esquadra, i pel qual es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta Llei (Tram. 203-00004/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 202-00002/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 30, 7)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la reforma del Codi penal i la llibertat de Pablo Hasél (Tram. 250-00097/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d'En Comú Podem.

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 42, 23)

 • 8

  Proposta de resolució de creació d'una comissió de seguiment de les polítiques de joventut (Tram. 252-00006/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt.

  Debat i votació.

 • 9

  Proposta de resolució de creació d'una comissió de seguiment de la infància (Tram. 252-00007/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

 • 10

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre el model policial (Tram. 252-00008/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d'En Comú Podem.

  Debat i votació de la proposta de resolució i de l'esmena presentada.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022 (Tram. 300-00028/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 68)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'agenda rural (Tram. 300-00031/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 69)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d'agricultura i món rural (Tram. 300-00034/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 70)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'elaborar un pla nacional de llengües (Tram. 300-00033/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 70)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques (Tram. 300-00035/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 70)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària (Tram. 300-00037/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 71)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries (Tram. 300-00018/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 70)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables (Tram. 300-00030/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 69)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut (Tram. 300-00029/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 68)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris (Tram. 300-00036/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 71)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audiovisual (Tram. 300-00032/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 85, 69)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una Catalunya de tots (Tram. 302-00017/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 16)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies d'acció per a dur a terme la transformació del model econòmic (Tram. 302-00018/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 17)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament d'Economia i Hisenda (Tram. 302-00024/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 28)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d'ocupació per a superar l'impacte de la Covid-19 (Tram. 302-00021/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 24)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (Tram. 302-00020/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 21)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l'embaràs al sistema sanitari (Tram. 302-00019/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 19)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 302-00022/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 26)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social (Tram. 302-00023/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 84, 27)

 • 30

  Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 202-00002/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 30, 7)