Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 7 de juliol de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació (Tram. 310-00060/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions de la Inspecció de Treball (Tram. 310-00061/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats del Departament de Cultura en política lingüística (Tram. 310-00062/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prestació d'avals i altres garanties del Departament d'Economia i Hisenda (Tram. 310-00063/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment dels drets relatius a la salut a tot el territori (Tram. 310-00059/13)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació amb relació a la Covid-19 (Tram. 310-00064/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del Mobile World Congress (Tram. 310-00065/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures punitives als servidors públics (Tram. 310-00066/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri per al nomenament del director general d'Afers Penitenciaris (Tram. 310-00070/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les funcions dels serveis jurídics del Govern (Tram. 310-00058/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'empresa Circuits de Catalunya (Tram. 310-00071/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària (Tram. 310-00067/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la T-Mobilitat (Tram. 310-00068/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de transparència (Tram. 310-00069/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actual situació política (Tram. 317-00033/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00036/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00034/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00040/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les sancions dels encausats pel Tribunal de Comptes (Tram. 317-00039/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darreres esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00037/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00035/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00038/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Compareixença del president de la Generalitat davant del Ple per a debatre sobre la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i Espanya (Tram. 350-00005/13)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 4

  Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 202-00005/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat de totalitat i votació de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 5)

 • 5

  Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona de llibertat per a les persones LGBTIQ (Tram. 250-00100/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 42, 27)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries (Tram. 300-00018/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 70)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una Catalunya de tots (Tram. 300-00020/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 71)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d'ocupació per a superar l'impacte de la Covid-19 (Tram. 300-00019/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 71)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l'embaràs al sistema sanitari (Tram. 300-00022/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 72)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació social (Tram. 300-00023/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 72)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre les línies d'acció per a dur a terme la transformació del model econòmic (Tram. 300-00021/13)

  Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 72)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament d'Economia i Hisenda (Tram. 300-00024/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 73)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 300-00025/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 73)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la política d'execució penal (Tram. 300-00026/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 73)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (Tram. 300-00027/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 74)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya (Tram. 302-00009/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 5)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics (Tram. 302-00010/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 5)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les proves d'accés a la universitat per als alumnes de batxillerat (Tram. 302-00011/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 6)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a fer front a l'increment dels delictes d'odi (Tram. 302-00012/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 7)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 302-00013/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 8)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria d'infraestructures (Tram. 302-00014/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 9)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques (Tram. 302-00015/13)

  Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 11)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la despesa política supèrflua (Tram. 302-00016/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 67, 12)

 • 24

  Composició de la Comissió d'Afers Institucionals (Tram. 410-00001/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 25

  Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (Tram. 410-00002/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 26

  Composició de la Comissió d'Empresa i Treball (Tram. 410-00003/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 27

  Composició de la Comissió d'Economia i Hisenda (Tram. 410-00004/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 28

  Composició de la Comissió d'Igualtat i Feminismes (Tram. 410-00005/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 29

  Composició de la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació (Tram. 410-00006/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 30

  Composició de la Comissió d'Educació (Tram. 410-00007/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 31

  Composició de la Comissió de Recerca i Universitats (Tram. 410-00008/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 32

  Composició de la Comissió d'Acció Climàtica (Tram. 410-00009/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 33

  Composició de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural (Tram. 410-00010/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 34

  Composició de la Comissió de Salut (Tram. 410-00011/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 35

  Composició de la Comissió d'Interior (Tram. 410-00012/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 36

  Composició de la Comissió de Drets Socials (Tram. 410-00013/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 37

  Composició de la Comissió de Cultura (Tram. 410-00014/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 38

  Composició de la Comissió de Justícia (Tram. 410-00015/13)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).

 • 39

  Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades (Tram. 412-00003/13)

  Ple del Parlament

  Comunicació al Ple de l'elecció de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).