Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 16 de juny de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/13)

  Ple del Parlament

  Elecció del vicepresident primer o vicepresidenta primera

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes per a la memòria democràtica (Tram. 310-00052/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traspàs de competències en matèria d'habitatge al Departament de Drets Socials (Tram. 310-00053/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aprofitament de recursos addicionals en un escenari de pròrroga pressupostària (Tram. 310-00054/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la permissivitat en les concentracions no autoritzades a l'avinguda Meridiana de Barcelona (Tram. 310-00056/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte a les conviccions d'alumnes, pares i docents en el sistema educatiu (Tram. 310-00055/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació del curs escolar 2021-2022 (Tram. 310-00049/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la indústria i els conflictes laborals derivats (Tram. 310-00050/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de protecció dels professionals sanitaris (Tram. 310-00051/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a posar fi a les llistes d'espera de la dependència (Tram. 310-00043/13)

   María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa i la reconstrucció de l'activitat cultural (Tram. 310-00046/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les relacions amb Aran (Tram. 310-00047/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del Departament per a minimitzar la producció de residus i impulsar l'economia circular (Tram. 310-00048/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions per a encarar el curs 2021-2022 (Tram. 310-00044/13)

   Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (Tram. 310-00057/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00031/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00025/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00027/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00032/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les seves actuacions per a continuar en el poder (Tram. 317-00026/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00030/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00028/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00029/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 3

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2020 (Tram. 237-00001/13)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 4

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2020 (Tram. 237-00002/13)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe

 • 5

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre la salut mental i les addiccions (Tram. 252-00003/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

 • 6

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre la protecció del delta de l'Ebre (Tram. 252-00004/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria d'infraestructures (Tram. 300-00011/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 77)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques (Tram. 300-00010/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 76)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la despesa política supèrflua (Tram. 300-00012/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 77)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya (Tram. 300-00015/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 78)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00014/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 78)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics (Tram. 300-00016/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 78)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les proves d'accés a la universitat per als alumnes de batxillerat (Tram. 300-00009/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 76)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la societat del coneixement (Tram. 300-00013/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 77)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a fer front a l'increment dels delictes d'odi (Tram. 300-00017/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 79)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00001/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 12)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del departament competent en matèria d'igualtat (Tram. 302-00002/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 13)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l'educació infantil (Tram. 302-00003/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 14)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00004/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 15)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l'habitatge (Tram. 302-00007/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 18)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica (Tram. 302-00005/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 16)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (Tram. 302-00006/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 17)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges (Tram. 302-00008/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 56, 19)