Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 2 de juny de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'orientació de les polítiques digitals i de territori (Tram. 310-00032/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de recerca (Tram. 310-00033/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 310-00034/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fonaments econòmics i fiscals i les finalitats de la futura gestió del conseller d'Economia i Hisenda (Tram. 310-00031/13)

   Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma del model de seguretat pública (Tram. 310-00029/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'orientació de les polítiques de seguretat (Tram. 310-00040/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 310-00041/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia prevista en matèria de turisme (Tram. 310-00042/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del Departament d'Empresa i Treball (Tram. 310-00036/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats polítiques del Departament de la Presidència (Tram. 310-00037/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies estratègiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Tram. 310-00038/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preparatius del curs escolar 2021-2022 (Tram. 310-00035/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció primària de salut (Tram. 310-00039/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu (Tram. 310-00030/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00017/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00019/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00020/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00023/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a posar fi a la crisi social (Tram. 317-00018/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00021/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00022/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00024/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Report de la Diputació Permanent (Tram. 243-00001/13)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 3

  Composició de la Diputació Permanent (Tram. 397-00001/13)

  Ple del Parlament

 • 4

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compte de l'estructura i la composició del Govern (Tram. 350-00004/13)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 5

  Decret llei 11/2021, del 27 d'abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer (Tram. 203-00001/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Decret llei 12/2021, del 18 de maig, relatiu a l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 203-00002/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 7

  Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura (Tram. 250-00068/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 4; esmenes: BOPC, 45, 3)

 • 8

  Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries (Tram. 252-00001/13)

  Junta de Portaveus

  Debat i votació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l'habitatge (Tram. 300-00001/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 32)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00002/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 33)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'educació infantil (Tram. 300-00003/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 33)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (Tram. 300-00004/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 33)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges (Tram. 300-00007/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 34)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica (Tram. 300-00005/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 34)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del departament competent en matèria d'igualtat (Tram. 300-00006/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 34)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00008/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 35)

 • 17

  Proposta per a retirar la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 270-00001/13)

  Junta de Portaveus

  Proposta de retirada.