Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 13 de maig de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pressió fiscal (Tram. 310-00028/13)

   Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les vies d'altes prestacions (Tram. 310-00022/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de suport al món local per a fer front a les conseqüències de la pandèmia (Tram. 310-00023/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució del número de WhatsApp dels Mossos d'Esquadra contra la violència masclista (Tram. 310-00024/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica, i la Llei 16/2017, del canvi climàtic (Tram. 310-00018/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els sectors econòmics afectats per la pandèmia (Tram. 310-00025/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona (Tram. 310-00026/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació dels equipaments sanitaris (Tram. 310-00027/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del Departament d'Empresa i Coneixement davant la crisi industrial (Tram. 310-00016/13)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de peatges (Tram. 310-00015/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el curs escolar 2020-2021 (Tram. 310-00019/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a enfortir el rol de la professió d'infermera (Tram. 310-00020/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la persecució política a l'acció internacional de la Generalitat (Tram. 310-00021/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00017/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00009/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00011/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00010/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00012/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a frenar l'escalada de violència i inseguretat (Tram. 317-00016/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00014/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00013/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00015/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada (Tram. 250-00008/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la proposta de resolució i de l'esmena presentada

  (Text presentat: BOPC, 19, 12; esmenes: BOPC, 30, 22)

 • 4

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre el racisme institucional i estructural a Catalunya (Tram. 252-00002/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

 • 5

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, i conseller d'Economia i Hisenda davant el Ple per a informar sobre la situació econòmica, sanitària i social actual i la proposta prevista per als fons europeus (Tram. 350-00001/13)

  Ple del Parlament

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, i conseller d'Economia i Hisenda davant el Ple per a informar sobre les actuacions del Govern en funcions (Tram. 350-00002/13)

  Ple del Parlament

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, i conseller d'Economia i Hisenda davant el Ple per a informar sobre la gestió de l'estat d'alarma, l'evolució de la pandèmia de Covid-19 i les darreres decisions adoptades per a afrontar-la (Tram. 350-00003/13)

  Ple del Parlament

  Substanciació.