Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 29 d'abril de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/13)

  Ple del Parlament

  Elecció del secretari segon o secretària segona

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts per a polítiques industrials (Tram. 310-00005/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les persones amb dependència (Tram. 310-00006/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre Televisió de Catalunya (Tram. 310-00007/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les eines i els protocols d'actuació policial (Tram. 310-00003/13)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Estratègia NewSpace de Catalunya i l'economia de l'espai (Tram. 310-00012/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes per a reactivar la cultura (Tram. 310-00013/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la captació de la inversió estrangera el 2020 i les perspectives empresarials i socials per al 2021 (Tram. 310-00014/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta sanitària davant la Covid-19 (Tram. 310-00001/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de vacunació per a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya (Tram. 310-00011/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la coordinació interdepartamental, l'impuls d'estratègies conjuntes i la representació del Departament de la Presidència per a afrontar la pandèmia de Covid-19 (Tram. 310-00004/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la intervenció policial (Tram. 310-00002/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de vacunació contra la Covid-19 (Tram. 310-00008/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acord per a regular la pobresa energètica i les mesures de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat (Tram. 310-00009/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya agrària a les comarques de Lleida (Tram. 310-00010/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00001/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00005/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00004/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00002/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària, econòmica i social (Tram. 317-00003/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00008/13)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.21

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00007/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.22

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00006/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 3

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 (Tram. 257-00001/12)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 251, 3; dictamen: BOPC, 425, 151)

 • 4

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017 (Tram. 257-00002/12)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 402, 3; dictamen: BOPC, 719, 60)

 • 5

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019 (Tram. 360-00028/12)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 554, 46)

 • 6

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2021 (Tram. 231-00001/13)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del president de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda davant del Ple perquè informi sobre la situació econòmica, sanitària i social actual i la proposta prevista pels fons europeus (Tram. 361-00001/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del president de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda davant del Ple perquè informi sobre les actuacions del Govern en funcions (Tram. 361-00002/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del president de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda davant el Ple perquè informi sobre la gestió de l'estat d'alarma, l'evolució de la pandèmia de Covid-19 i les darreres decisions adoptades per a afrontar-la (Tram. 361-00003/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del president de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda davant el Ple perquè informi sobre la situació sanitària, econòmica i social (Tram. 361-00004/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.