Ple del Parlament

Dia:
Divendres, 7 d'agost de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió extraordinària

Ordre del dia

  • 1

    Debat sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola (Tram. 255-00016/12)

    President de la Generalitat

    Substanciació.