Ple del Parlament

Dia:
Dilluns, 14 de desembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat de la natura a Catalunya (Tram. 310-00442/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dret a l'avortament (Tram. 310-00449/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els incompliments dels acords del Parlament en matèria de salut (Tram. 310-00443/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat ciutadana arran de l'incendi de la nau de Badalona (Tram. 310-00446/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l'acció de Govern (Tram. 310-00440/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el català a l'era digital (Tram. 310-00441/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dèficit previst per al 2020 (Tram. 310-00450/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00253/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00256/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00252/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00255/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00254/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de l'Estudi de les tendències en matemàtiques i ciències i la situació de l'educació (Tram. 310-00444/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 (Tram. 310-00448/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les subvencions del Departament de la Presidència a la Plataforma per la Llengua (Tram. 310-00445/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç dels ajuts europeus (Tram. 310-00447/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.17

   Sol·licitud d'una còpia dels expedients administratius disciplinaris tramitats per la Divisió d'Afers Interns els darrers tres anys (Tram. 320-02075/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació de la pregunta sobre els motius que han impedit el Govern de donar compliment al deure de facilitar l'accés a la informació

 • 2

  Debat sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya (Tram. 255-00019/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures adoptades pel Govern per a contenir el brot epidèmic de Covid-19 (Tram. 350-00020/12)

  Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern del Govern de la Generalitat

  Substanciació.

 • 4

  Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 202-00061/12)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 400, 31; informe: BOPC, 753, 22; dictamen: BOPC, 756, 172)

 • 5

  Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 200-00010/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 534, 3; esmenes presentades: BOPC, 745, 16; informe: BOPC, 755, 3; dictamen: BOPC, 756, 56)

 • 6

  Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 200-00017/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 662, 45; esmenes a la totalitat: BOPC, 697, 4; esmenes presentades: BOPC, 742, 11; informe: BOPC, 755, 172; dictamen: BOPC, 756, 131)

 • 7

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00006/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 200, 13; esmenes presentades: BOPC, 625, 18; informe: BOPC, 752, 3; dictamen: BOPC, 756, 3)

 • 8

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 202-00067/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 485, 14; esmenes presentades: BOPC, 742, 47; informe: BOPC, 752, 196; dictamen: BOPC, 756, 184)

 • 9

  Decret llei 43/2020, del 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19 (Tram. 203-00070/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 10

  Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (Tram. 203-00067/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 11

  Decret llei 47/2020, del 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (Tram. 203-00071/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 12

  Decret llei 46/2020, del 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer (Tram. 203-00072/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 13

  Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audiovisual (Tram. 250-01619/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 742, 110; esmenes: BOPC, 754, 11)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'amnistia (Tram. 250-01627/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 754, 22; esmenes: BOPC, 762, 17)

 • 15

  Informe i conclusions de la Comissió de Seguiment de l'Emergència Climàtica (Tram. 260-00003/12)

  Comissió de l'Emergència Climàtica

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 16

  Informe i conclusions de la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (Tram. 260-00004/12)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 17

  Informe i conclusions de la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques (Tram. 260-00005/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre la situació política actual (Tram. 300-00347/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 756, 214)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de joventut (Tram. 300-00346/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 756, 214)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre l'abandonament de les polítiques socials (Tram. 300-00349/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 756, 215)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el despoblament, la globalització i el canvi climàtic en el món rural (Tram. 300-00348/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 756, 215)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la legislatura i els reptes del futur en matèria cultural (Tram. 300-00345/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 756, 214)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció de govern (Tram. 302-00272/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 754, 30; esmenes: BOPC, 762, 28)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d'inacció del Govern (Tram. 302-00276/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 754, 35; esmenes: BOPC, 762, 38)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial (Tram. 302-00273/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 754, 31; esmenes: BOPC, 762, 29)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'equitat territorial en les àrees rurals i urbanes (Tram. 302-00274/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 754, 32; esmenes: BOPC, 762, 31)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català (Tram. 302-00275/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 754, 34; esmenes: BOPC, 762, 36)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de l'economia (Tram. 302-00277/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 754, 38; esmenes: BOPC, 762, 40)

 • 29

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre el personal dels serveis d'atenció domiciliària (Tram. 401-00049/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.