Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 2 de desembre de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada del monument franquista de Tortosa (Baix Ebre) (Tram. 310-00439/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la cultura i els professionals d'aquest àmbit a Catalunya (Tram. 310-00434/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Tram. 310-00433/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures fiscals en temps de pandèmia (Tram. 310-00438/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00248/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00250/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00247/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00251/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00249/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'afectació de la segona onada de la pandèmia de Covid-19 en els recursos residencials (Tram. 310-00429/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'horitzó de recuperació empresarial posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 310-00432/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de les denúncies per violència masclista (Tram. 310-00430/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'incompliment de la Moció 159/XII per part del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa a la moratòria a nous projectes d'incineració de residus (Tram. 310-00436/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la signatura de la compravenda dels terrenys de Hard Rock a Vila-Seca i a Salou (Tarragonès) abans d'acabar la legislatura (Tram. 310-00437/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa Reallotgem.cat (Tram. 310-00431/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'exercici de competències autonòmiques en matèria d'infraestructures (Tram. 310-00435/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures preses pel Govern per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 350-00019/12)

  Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern del Govern de la Generalitat

  Substanciació.

 • 3

  Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 203-00064/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables (Tram. 203-00068/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (Tram. 203-00065/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Decret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s'autoritza la creació de 245 places del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 203-00066/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 7

  Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles (Tram. 203-00069/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de l'economia (Tram. 300-00342/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 64)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial (Tram. 300-00336/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 62)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català (Tram. 300-00339/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 63)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre escoles obertes i escoles segures (Tram. 300-00344/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 65)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció de govern (Tram. 300-00337/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 62)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d'inacció del Govern (Tram. 300-00340/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 64)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'equitat territorial en les àrees rurals i urbanes (Tram. 300-00338/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 63)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el transport públic (Tram. 300-00341/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 64)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre l'agenda rural (Tram. 300-00343/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 743, 65)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l'economia catalana (Tram. 302-00265/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 742, 111)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria (Tram. 302-00266/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 742, 112)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació (Tram. 302-00267/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 742, 114)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social (Tram. 302-00271/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 742, 119)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19 (Tram. 302-00268/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 742, 115)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat (Tram. 302-00269/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 742, 117)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles (Tram. 302-00270/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 742, 118)

 • 24

  Projecte de llei pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 200-00021/12)

  Ple del Parlament

  Obertura del termini de presentació d'esmenes a la totalitat exclusivament amb text alternatiu.

 • 25

  Projecte de llei pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables (Tram. 200-00022/12)

  Ple del Parlament

  Obertura del termini de presentació d'esmenes a la totalitat exclusivament amb text alternatiu.