Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

  • 1

    Preguntes amb resposta oral.

    • 1.1

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 310-00375/12)

      Alejandro Fernßndez ┴lvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

      Substanciaciˇ.

    • 1.2

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar (Tram. 310-00378/12)

      Marc ParÚs Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

      Substanciaciˇ.

    • 1.3

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ sanitÓria (Tram. 310-00376/12)

      Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

      Substanciaciˇ.

    • 1.4

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions del Departament de Salut per a fer front a l'epidŔmia de Covid-19 (Tram. 310-00383/12)

      Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari RepublicÓ

      Substanciaciˇ.

    • 1.5

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuaciˇ del Departament d'Interior per a protegir el dret dels ciutadans a l'˙s i gaudi de llurs residŔncies (Tram. 310-00377/12)

      Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

      Substanciaciˇ.

    • 1.6

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ de l'empresa Saint-Gobain i la desindustrialitzaciˇ del Baix PenedŔs (Tram. 310-00379/12)

      Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

      Substanciaciˇ.

    • 1.7

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polÝtiques del coneixement (Tram. 310-00380/12)

      Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

      Substanciaciˇ.

    • 1.8

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de l'automociˇ (Tram. 310-00381/12)

      Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

      Substanciaciˇ.

    • 1.9

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la declaraciˇ de la cultura com a servei essencial (Tram. 310-00382/12)

      Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

      Substanciaciˇ.

    • 1.10

      Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls de la bioeconomia i la transformaciˇ dels sectors agroalimentari, forestal i marÝtim (Tram. 310-00384/12)

      Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari RepublicÓ

      Substanciaciˇ.

    • 1.11

      Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica i social (Tram. 317-00224/12)

      Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

      Substanciaciˇ.

    • 1.12

      Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica actual (Tram. 317-00222/12)

      JÚssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

      Substanciaciˇ.

    • 1.13

      Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ actual (Tram. 317-00223/12)

      Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

      Substanciaciˇ.

    • 1.14

      Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polÝtics (Tram. 317-00226/12)

      Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari RepublicÓ

      Substanciaciˇ.

    • 1.15

      Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polÝtics (Tram. 317-00225/12)

      Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

      Substanciaciˇ.

    • 1.16

      Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situaciˇ polÝtica (Tram. 317-00221/12)

      Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

      Substanciaciˇ.

  • 2

    Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostÓries en relaciˇ amb el desplegament de les actuacions d'atenciˇ social, ordenaciˇ i reforš de determinats serveis socials de carÓcter residencial i d'atenciˇ diŘrna que preveu el Pla de contingŔncia per a residŔncies, per fer front als brots de la pandŔmia generada per la COVID-19, pel qual es mantÚ la vigŔncia de preceptes en matŔria d'infÓncia i adolescŔncia del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econ˛miques, socials i administratives per palĚliar els efectes de la pandŔmia generada per la COVID-19 i altres de complementÓries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de carÓcter econ˛mic, cultural i social, sota el tÝtol de mesures de carÓcter social (Tram. 203-00054/12)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votaciˇ sobre la validaciˇ o derogaciˇ del decret llei.

  • 3

    Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, pel qual s'estableix el rŔgim sancionador especÝfic per l'incompliment de les mesures de prevenciˇ i contenciˇ sanitÓries per fer front a la crisi sanitÓria provocada per la COVID-19 (Tram. 203-00055/12)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votaciˇ sobre la validaciˇ o derogaciˇ del decret llei.

  • 4

    Proposiciˇ de llei de mesures urgents en matŔria de contenciˇ de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 202-00080/12)

    Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari RepublicÓ, Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Debat i votaciˇ de les esmenes presentades en la tramitaciˇ en lectura ˙nica.

    (Text presentat: BOPC, 651, 27; : BOPC, 103, 85; dictamen del Consell de Garanties EstatutÓries: BOPC, 666, 7; esmenes subsegŘents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 672, 3)

  • 5

    Proposta per a presentar a la Mesa del CongrÚs dels Diputats la Proposiciˇ de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (Tram. 270-00002/12)

    Grup Parlamentari RepublicÓ

    Debat de totalitat.

    (Text presentat: BOPC, 472, 164)

  • 6

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'emergŔncia educativa i la planificaciˇ del curs escolar 2020-21 (Tram. 300-00291/12)

    Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 16)

  • 7

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 300-00292/12)

    Grup Parlamentari de Ciutadans

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 16)

  • 8

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 300-00295/12)

    Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 17)

  • 9

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'ocupaciˇ i les condicions sociolaborals del treball aut˛nom (Tram. 300-00293/12)

    Grup Parlamentari de Ciutadans

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 17)

  • 10

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la regularitzaciˇ de persones immigrants (Tram. 300-00296/12)

    Grup Parlamentari RepublicÓ

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 18)

  • 11

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la necessitat d'un pla de rescat per al sector de la cultura (Tram. 300-00294/12)

    Concepciˇn Abellßn Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 17)

  • 12

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la defensa de les institucions i l'autogovern (Tram. 300-00298/12)

    Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 18)

  • 13

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre l'economia productiva (Tram. 300-00299/12)

    Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 19)

  • 14

    InterpelĚlaciˇ al Govern sobre la gestiˇ dels fons Covid-19 per a la recuperaciˇ econ˛mica i social (Tram. 300-00297/12)

    Grup Parlamentari RepublicÓ

    Substanciaciˇ.

    (Text presentat: BOPC, 672, 18)

  • 15

    Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la polÝtica pressupostÓria de la Generalitat (Tram. 302-00228/12)

    Grup Parlamentari de Ciutadans

    Debat i votaciˇ.

    (Presentaciˇ: BOPC, 670, 3)

  • 16

    Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la gestiˇ econ˛mica (Tram. 302-00232/12)

    Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

    Debat i votaciˇ.

    (Presentaciˇ: BOPC, 670, 8)

  • 17

    Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la desinformaciˇ i la manca de transparŔncia en l'actuaciˇ de la Generalitat a l'exterior (Tram. 302-00229/12)

    Grup Parlamentari de Ciutadans

    Debat i votaciˇ.

    (Presentaciˇ: BOPC, 670, 4)

  • 18

    Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre el balanš de la polÝtica general del Govern (Tram. 302-00230/12)

    Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Debat i votaciˇ.

    (Presentaciˇ: BOPC, 670, 5)

  • 19

    Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix SegriÓ (Tram. 302-00231/12)

    Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

    Debat i votaciˇ.

    (Presentaciˇ: BOPC, 670, 7)

  • 20

    Mociˇ subsegŘent a la interpelĚlaciˇ al Govern sobre la polÝtica industrial (Tram. 302-00233/12)

    Grup Parlamentari de Catalunya en Com˙ Podem

    Debat i votaciˇ.

    (Presentaciˇ: BOPC, 670, 9)