Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 1 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 255-00013/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reactivació econòmica (Tram. 255-00012/12)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 3

  Declaració del Parlament de Catalunya contra el maltractament a la gent gran (Tram. 401-00038/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.