Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 21 de maig de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prioritats del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en la lluita contra la Covid-19 i la reconstrucció social i econòmica (Tram. 310-00324/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició amb relació al paper de les polítiques digitals en la reactivació econòmica (Tram. 310-00327/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició amb relació a la situació del teixit productiu català (Tram. 310-00328/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició amb relació a l'agenda verda com a factor clau per a la reactivació econòmica (Tram. 310-00329/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desconfinament de les polítiques actives d'ocupació (Tram. 310-00330/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar les crisis econòmica i social provocades per la pandèmia de Covid-19 (Tram. 310-00331/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'economia per la crisi de la Covid-19 (Tram. 310-00334/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició amb relació a la gestió sanitària de la Covid-19 (Tram. 310-00332/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir la funció social de l'escola (Tram. 310-00325/12)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la data de finalització del curs escolar i la data d'inici del proper curs (Tram. 310-00326/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sistema educatiu per la crisi de la Covid-19 (Tram. 310-00333/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00190/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00192/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00191/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició amb relació a la situació actual (Tram. 317-00195/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la valoració dels darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00194/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00193/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00196/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Situació de compatibilitat de diputats.

  Trams. 234-00007/12, 234-00014/12, 234-00029/12, 234-00046/12, 234-00057/12, 234-00061/12, 234-00068/12, 234-00069/12, 234-00070/12, 234-00091/12, 234-00128/12, 234-00135/12, 234-00139/12, 234-00141/12, 234-00144/12 i 234-00149/12 a 234-00168/12. Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 4

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2019 (Tram. 237-00005/12)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 5

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2019 (Tram. 237-00006/12)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 6

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la modificació en la composició del Govern (Tram. 350-00014/12)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 7

  Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries (Tram. 203-00036/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 8

  Decret llei 12/2020, del 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 (Tram. 203-00037/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 9

  Decret llei 13/2020, del 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat (Tram. 203-00038/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 10

  Decret llei 14/2020, del 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (Tram. 203-00039/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 11

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències de gent gran (Tram. 252-00025/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

 • 12

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alfonso Sánchez Fisac (Tram. 234-00007/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 13

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Albert i Caballero (Tram. 234-00014/12)

  Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 14

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Teresa Pallarès Piqué (Tram. 234-00029/12)

  Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 15

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluís Font i Espinós (Tram. 234-00046/12)

  Lluís Font i Espinós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 16

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rosa Maria Ibarra Ollé (Tram. 234-00057/12)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 17

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Esther Niubó Cidoncha (Tram. 234-00061/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 18

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Adriana Delgado i Herreros (Tram. 234-00068/12)

  Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 19

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Munia Fernández-Jordán Celorio (Tram. 234-00069/12)

  Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 20

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francisco Javier Domínguez Serrano (Tram. 234-00070/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 21

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elisabeth Valencia Mimbrero (Tram. 234-00091/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 22

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ignacio Martín Blanco (Tram. 234-00128/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 23

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elsa Artadi i Vila (Tram. 234-00135/12)

  Elsa Artadi i Vila, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 24

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Roquer Padrosa (Tram. 234-00139/12)

  Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 25

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de M. Assumpció Laïlla i Jou (Tram. 234-00141/12)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 26

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluïsa Llop i Fernàndez (Tram. 234-00144/12)

  Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 27

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Vilalta i Torres (Tram. 234-00149/12)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 28

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Orobitg i Solé (Tram. 234-00150/12)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 29

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Esperanza García González (Tram. 234-00151/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 30

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marc Parés Franzi (Tram. 234-00152/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 31

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Concepción Abellán Carretero (Tram. 234-00153/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 32

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Daniel Serrano Coronado (Tram. 234-00154/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 33

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jorge Feijóo Suñol (Tram. 234-00155/12)

  Jorge Feijóo Suñol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 34

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mercè Escofet Sala (Tram. 234-00156/12)

  Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 35

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de José Rodríguez Fernández (Tram. 234-00157/12)

  José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 36

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Miquel Buch i Moya (Tram. 234-00158/12)

  Miquel Buch i Moya, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 37

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elena Fort i Cisneros (Tram. 234-00159/12)

  Elena Fort i Cisneros, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 38

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Glòria Freixa i Vilardell (Tram. 234-00160/12)

  Glòria Freixa i Vilardell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 39

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Puig i Boix (Tram. 234-00161/12)

  Josep Puig i Boix, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 40

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Núria Picas Albets (Tram. 234-00162/12)

  Núria Picas Albets, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 41

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Manuel Losada Seivane (Tram. 234-00163/12)

  Manuel Losada Seivane, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 42

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alfons Montserrat Esteller (Tram. 234-00164/12)

  Alfons Montserrat Esteller, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 43

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Aurora Carbonell i Abella (Tram. 234-00165/12)

  Aurora Carbonell i Abella, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 44

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eduardo Reyes i Pino (Tram. 234-00166/12)

  Eduardo Reyes i Pino, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 45

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alba Metge Climent (Tram. 234-00167/12)

  Alba Metge Climent, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 46

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Mascarell i Canalda (Tram. 234-00168/12)

  Ferran Mascarell i Canalda, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 47

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre la corrupció a Catalunya (Tram. 401-00031/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 48

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia (Tram. 401-00032/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 49

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre els reptes de la societat catalana davant la crisi generada per la Covid-19 (Tram. 401-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.