Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 7 de juliol de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Debat general sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 255-00011/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ús de les llengües cooficials en les manifestacions culturals (Tram. 310-00355/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'exercici de les competències del Departament de Justícia durant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 310-00356/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d'infraestructures en el context de la reconstrucció (Tram. 310-00357/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de cohesió territorial (Tram. 310-00358/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions estrangeres (Tram. 310-00359/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió sanitària dels rebrots de la Covid-19 (Tram. 310-00360/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la Covid-19 (Tram. 310-00361/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el curs escolar 2020-2021 (Tram. 310-00362/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat del banc dels aliments (Tram. 310-00363/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'execució del pressupost de la Generalitat per al 2020 (Tram. 310-00364/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social del país (Tram. 317-00211/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00212/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00210/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00214/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00213/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00209/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 3

  Decret llei 23/2020, del 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària (Tram. 203-00048/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Proposició de llei de moratòria en l'aplicació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 202-00072/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 603, 5)

 • 5

  Proposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal al turisme davant la Covid-19 (Tram. 202-00073/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 607, 10)

 • 6

  Proposició de llei de moratòria de l'increment de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 202-00075/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 620, 17)

 • 7

  Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 200-00010/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 534, 3)

 • 8

  Decret llei 22/2020, del 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials (Tram. 203-00047/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 9

  Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (Tram. 203-00045/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 10

  Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (Tram. 203-00050/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 11

  Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (Tram. 203-00051/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 12

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat (Tram. 252-00027/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la política general i les prioritats de país (Tram. 300-00281/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 190)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 302-00214/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 13; esmenes: BOPC, 641, 16)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a l'autogovern després de l'estat d'alarma (Tram. 302-00220/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 23; esmenes: BOPC, 641, 36)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d'habitatge arran de la Covid-19 (Tram. 302-00215/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 15; esmenes: BOPC, 641, 21)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 302-00216/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 16; esmenes: BOPC, 641, 23)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari (Tram. 302-00217/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 17; esmenes: BOPC, 641, 24)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció de la salut mental (Tram. 302-00219/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 21; esmenes: BOPC, 641, 33)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis (Tram. 302-00218/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 18; esmenes: BOPC, 641, 29)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats (Tram. 302-00221/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 631, 25; esmenes: BOPC, 641, 37)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00274/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 188)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el Protocol de Protecció Civil d'atenció a les persones davant d'emergències greus a Catalunya (Tram. 300-00277/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 189)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre l'estratègia per a garantir el dret a l'habitatge (Tram. 300-00275/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 188)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre Aran com a realitat nacional (Tram. 300-00276/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 188)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics autonòmics (Tram. 300-00278/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 189)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 300-00279/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 189)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció (Tram. 300-00280/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 639, 190)