Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 17 de juny de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00205/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00207/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació actual (Tram. 317-00204/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00208/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00206/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00203/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mecanismes de control per a evitar la brutalitat policial (Tram. 310-00349/12)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manera que el Departament d'Interior afronta els esdeveniments de les darreres setmanes (Tram. 310-00350/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions a les comarques de muntanya (Tram. 310-00345/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a la indústria (Tram. 310-00346/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aprofitament de l'eclosió de les tecnologies emergents des del punt de vista econòmic i social (Tram. 310-00347/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos per a afrontar la crisi econòmica i social (Tram. 310-00353/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les desigualtats i les discriminacions socials (Tram. 310-00354/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió sanitària de la Covid-19 (Tram. 310-00348/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis sanitaris (Tram. 310-00352/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'educació (Tram. 310-00351/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 202-00036/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 231, 73; esmenes presentades: BOPC, 447, 7; informe: BOPC, 543, 81; dictamen: BOPC, 553, 49)

 • 3

  Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental (Tram. 203-00043/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19 (Tram. 203-00046/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 202-00045/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 255, 23)

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana (Tram. 202-00062/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 406, 7)

 • 7

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (Tram. 302-00207/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 619, 15)

 • 8

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d'emergència educativa (Tram. 302-00209/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 619, 18)

 • 9

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d'Estudis d'Opinió i l'Informe d'Amnistia Internacional (Tram. 302-00208/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 619, 17)

 • 10

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar els riscos derivats de la campanya d'estiu (Tram. 302-00210/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 619, 20)

 • 11

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19 (Tram. 302-00211/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 619, 21)

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits (Tram. 302-00212/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 619, 27)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en l'àmbit econòmic i social en la situació actual (Tram. 302-00213/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 619, 28)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d'habitatge arran de la Covid-19 (Tram. 300-00265/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 16)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 300-00266/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 17)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a l'autogovern després de l'estat d'alarma (Tram. 300-00267/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 17)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari (Tram. 300-00268/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 17)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció de la salut mental (Tram. 300-00272/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 19)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures del pla de xoc en l'àmbit social (Tram. 300-00269/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 18)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats (Tram. 300-00270/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 18)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis (Tram. 300-00271/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 18)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 300-00273/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 623, 19)

 • 23

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica (Tram. 401-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.