Ple del Parlament

Dia:
Dilluns, 7 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la presidència (Tram. 205-00001/12)

    Grup Parlamentari de Ciutadans

    Debat i votació de la moció de censura.