Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 26 de novembre de 2019
Hora:
15:15h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat (Tram. 302-00156/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 20; esmenes: BOPC, 476, 5)

 • 2

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels violents (Tram. 302-00159/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 22; esmenes: BOPC, 476, 9)

 • 3

  Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d'Octubre (Tram. 250-01015/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 446, 19; esmenes: BOPC, 477, 25)

 • 4

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00158/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 20; esmenes: BOPC, 476, 6)

 • 5

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social (Tram. 302-00161/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 26)

 • 6

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 302-00163/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 28; esmenes: BOPC, 476, 15)

 • 7

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'increment de la desocupació i la desacceleració de l'activitat econòmica (Tram. 302-00160/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 23; esmenes: BOPC, 476, 9)

 • 8

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (Tram. 302-00164/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 29; esmenes: BOPC, 476, 15)

 • 9

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ascens de la ultradreta a Europa i l'impacte de la deriva repressiva de l'Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits (Tram. 302-00162/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 471, 27; esmenes: BOPC, 476, 11)

 • 10

  Preguntes amb resposta oral.

  • 10.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la incentivació de la perspectiva de gènere en els estudis de formació professional (Tram. 310-00257/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 10.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'informe d'Amnistia Internacional amb relació a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes (Tram. 310-00258/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 10.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels treballadors de la indústria (Tram. 310-00251/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 10.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Fundació TIC Salut Social (Tram. 310-00252/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 10.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emergència climàtica (Tram. 310-00253/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 10.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les energies renovables (Tram. 310-00254/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 10.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes negres dels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00255/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 10.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència de gènere (Tram. 310-00256/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 10.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties (Tram. 310-00250/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 10.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives de l'economia catalana (Tram. 310-00259/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 10.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00149/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 10.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00150/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 10.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00148/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 10.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00152/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 10.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00151/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 10.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00147/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 11

  Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 202-00055/12)

  Comissió de Territori

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 297, 19; esmenes presentades: BOPC, 397, 65; informe: BOPC, 457, 8; dictamen: BOPC, 472, 7)

 • 12

  Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (Tram. 200-00009/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 458, 12)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya (Tram. 300-00199/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 19)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis públics (Tram. 300-00200/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 19)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (Tram. 300-00201/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 20)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 10 de novembre (Tram. 300-00203/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 21)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit empresarial (Tram. 300-00206/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 22)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre l'educació a temps complet (Tram. 300-00204/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 21)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre el despoblament rural (Tram. 300-00205/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 21)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'ordre públic (Tram. 300-00207/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 22)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digitals (Tram. 300-00202/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 475, 20)

 • 22

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/12)

  Ple del Parlament

  Elecció.

 • 23

  Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (Tram. 200-00009/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 458, 12)