Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 12 de novembre de 2019
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals (Tram. 202-00064/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Socialistes

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 435, 8)

 • 2

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (Tram. 302-00151/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 453, 4; esmenes: BOPC, 463, 5)

 • 3

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d'emergència a Rojava pels atacs de l'exèrcit turc (Tram. 302-00152/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 453, 5; esmenes: BOPC, 463, 9)

 • 4

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (Tram. 302-00153/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 453, 6; esmenes: BOPC, 463, 10)

 • 5

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia (Tram. 302-00154/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 453, 7; esmenes: BOPC, 463, 11)

 • 6

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern (Tram. 302-00155/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 453, 8; esmenes: BOPC, 463, 15)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social (Tram. 300-00188/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 13)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00190/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 17)

 • 9

  Preguntes amb resposta oral.

  • 9.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'empresa catalana (Tram. 310-00243/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 9.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cop digital (Tram. 310-00244/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 9.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclista (Tram. 310-00248/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 9.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions en l'àmbit de la cultura digital (Tram. 310-00240/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 9.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta als danys ocasionats per les pluges torrencials del 22 i 23 d'octubre de 2019 (Tram. 310-00241/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 9.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 14/2019, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (Tram. 310-00242/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 9.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el copagament encobert a les escoles públiques per mitjà de quotes a les associacions de mares i pares d'alumnes (Tram. 310-00249/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 9.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta a les dones víctimes de la violència masclista (Tram. 310-00247/12)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 9.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia amb relació a les reformes laborals i les sentències del Tribunal Constitucional que discriminen els treballadors malalts (Tram. 310-00245/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 9.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia pel que fa a la desaparició forçada de menors (Tram. 310-00246/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 9.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00141/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 9.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00146/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 9.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00143/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 9.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00145/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 9.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00144/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 9.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00142/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 10

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 11

  Proposició de llei de l'esport de Catalunya (Tram. 202-00009/12)

  Comissió Promotora

  Debat de totalitat.

  (Designació de membres de la Comissió promotora: BOPC, 79, 36; Obertura de la tramitació: BOPC, 79, 12)

 • 12

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 202-00059/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 388, 20)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el tancament de les plantes de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac (Tram. 250-01016/12)

  Tots els grups i subgrups parlamentaris

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 454, 15)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 10 de novembre de 2019 (Tram. 300-00197/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 19)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 300-00198/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 20)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la universitat (Tram. 300-00191/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 17)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels violents (Tram. 300-00193/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 18)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre l'increment de la desocupació i la desacceleració de l'activitat econòmica (Tram. 300-00192/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 17)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (Tram. 300-00195/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 18)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de bloqueig a Catalunya i Espanya (Tram. 300-00194/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 18)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre l'ascens de la ultradreta a Europa i l'impacte de la deriva repressiva de l'Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits (Tram. 300-00196/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 463, 19)

 • 22

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el suport que va donar als comitès de defensa de la República, el respecte de les resolucions judicials i l'acatament de l'ordenament constitucional (Tram. 361-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la seva relació amb els detinguts per l'Audiència Nacional per presumpta pertinença a grup terrorista i sobre el presumpte coneixement dels plans previstos pels anomenats "equips de resposta tàctica" (Tram. 361-00018/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la seva presumpta vinculació amb les eventuals accions al Parlament d'un grup dels comitès de defensa de la República (Tram. 361-00019/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la seva presumpta relació amb els detinguts que presumptament volien actuar contra el Parlament i el seu presumpte coneixement dels plans previstos (Tram. 361-00020/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.