Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 23 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les competències en matèria penitenciària (Tram. 310-00239/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes de la inestabilitat política internacional en l'economia productiva de Catalunya (Tram. 310-00230/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els procediments d'anàlisi i valoració de les actuacions policials (Tram. 310-00231/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta a la crisi econòmica i política de Catalunya (Tram. 310-00232/12)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ús dels recursos pressupostaris de la Generalitat (Tram. 310-00235/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat ciutadana (Tram. 310-00236/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Sol·licitud de la relació de les visites dels membres del Govern i d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat o del sector públic dependent als centres penitenciaris Madrid I, Madrid II, Madrid V, Madrid VII, Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric del 15 de maig de 2018 ençà (Tram. 320-00709/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els aldarulls de la setmana passada en diversos indrets de Catalunya (Tram. 310-00233/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vaga del 18 d'octubre de 2019 (Tram. 310-00234/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fi de la repressió (Tram. 310-00237/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta del Departament de Salut amb relació als ferits en les mobilitzacions convocades contra la sentència del Tribunal Suprem (Tram. 310-00238/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00136/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00138/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00135/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00139/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00137/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00134/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00030/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 206, 10; esmenes presentades: BOPC, 313, 8; esmenes presentades: BOPC, 361, 3; informe: BOPC, 397, 21; dictamen: BOPC, 432, 17)

 • 3

  Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del Cos de Mossos d'Esquadra i de 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00022/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (Tram. 300-00181/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 10)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre l'autogovern (Tram. 300-00182/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 11)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el foment de l'aranès (Tram. 300-00183/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 11)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua (Tram. 300-00184/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 11)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la situació d'emergència a Rojava pels atacs de l'exèrcit turc (Tram. 300-00185/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 12)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia (Tram. 300-00186/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 12)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (Tram. 300-00187/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 13)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social (Tram. 300-00188/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 444, 13)

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emergència climàtica (Tram. 302-00145/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 440, 12; esmenes: BOPC, 446, 23)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics (Tram. 302-00149/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 440, 18; esmenes: BOPC, 446, 31)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l'àmbit rural (Tram. 302-00144/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 440, 11; esmenes: BOPC, 446, 21)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental (Tram. 302-00146/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 440, 13; esmenes: BOPC, 446, 25)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat (Tram. 302-00147/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 440, 16)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00150/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 440, 20; esmenes: BOPC, 446, 33)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals (Tram. 302-00148/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 440, 17; esmenes: BOPC, 446, 27)

 • 19

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre els aiguats (Tram. 401-00019/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 20

  Sol·licitud de la relació de les visites dels membres del Govern i d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat o del sector públic dependent als centres penitenciaris Madrid I, Madrid II, Madrid V, Madrid VII, Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric del 15 de maig de 2018 ençà (Tram. 320-00709/12)

  Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació de la pregunta sobre els motius que han impedit el Govern de donar compliment al deure de facilitar l'accés a la informació