Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el drenatge de recursos públics cap al sector privat i les conseqüències socials i ambientals (Tram. 310-00224/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política digital (Tram. 310-00225/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les institucions penitenciàries (Tram. 310-00226/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de l'exercici dels drets fonamentals a l'espai públic en un entorn de seguretat (Tram. 310-00227/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els convenis amb les empreses elèctriques per a combatre la pobresa energètica (Tram. 310-00221/12)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les plantes de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac (Tram. 310-00220/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la construcció del túnel de Tresponts a la carretera C-14 (Tram. 310-00222/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vulneració de drets civils i polítics (Tram. 310-00223/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions i les polítiques per a impulsar la cultura arreu del territori (Tram. 310-00228/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emergència climàtica (Tram. 310-00229/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00129/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00131/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00130/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00132/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00133/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00128/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 200-00001/12)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 118, 5; esmenes presentades: BOPC, 353, 7; informe: BOPC, 425, 5; dictamen: BOPC, 428, 11)

 • 4

  Decret llei 13/2019, del 10 de setembre, d'aprovació de les regles necessàries per a l'autoliquidació de l'impost sobre begudes ensucrades envasades (Tram. 203-00021/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (Tram. 284-00003/12)

  Consell Català de Foment de la Pau

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 231, 82)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre l'emergència climàtica (Tram. 300-00172/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 30)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics (Tram. 300-00175/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 31)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00173/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 31)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat (Tram. 300-00180/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 33)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l'àmbit rural (Tram. 300-00174/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 31)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la salut mental (Tram. 300-00179/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 33)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals (Tram. 300-00176/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 32)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'evolució del teixit productiu (Tram. 300-00177/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 32)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT (Tram. 300-00178/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 432, 32)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020 (Tram. 302-00137/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 427, 26)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments malsans (Tram. 302-00138/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 427, 27)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic (Tram. 302-00139/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 427, 30)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals (Tram. 302-00140/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 427, 32)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària (Tram. 302-00141/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 427, 33)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democràcia i a l'estat de dret (Tram. 302-00142/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 427, 34)