Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 25 de setembre de 2019
Hora:
11:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Debat sobre l'orientació política general del Govern (Tram. 255-00008/12)

    Junta de Portaveus

    Substanciació.