Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 23 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020 (Tram. 300-00164/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 20)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Codi civil de Catalunya (Tram. 300-00165/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 20)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments malsans (Tram. 300-00166/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 20)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic (Tram. 300-00167/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 21)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals (Tram. 300-00169/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 21)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic de polítiques de dones (Tram. 300-00168/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 21)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària (Tram. 300-00170/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 22)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democràcia i a l'estat de dret (Tram. 300-00171/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 22)

 • 10

  Preguntes amb resposta oral.

  • 10.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'autorització a una entitat privada per a vigilar el comportament lingüístic d'alumnes i professors als centres educatius (Tram. 310-00217/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 10.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte nacional per la mobilitat segura i sostenible (Tram. 310-00212/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 10.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió de convocar el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Tram. 310-00213/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 10.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla estratègic del Cos d'Agents Rurals (Tram. 310-00210/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 10.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de l'economia i la reducció de les desigualtats (Tram. 310-00216/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 10.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (Tram. 310-00214/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 10.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estructura del Departament de Salut (Tram. 310-00215/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 10.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 310-00211/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 10.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva política comunicativa (Tram. 310-00218/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 10.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Administració de justícia (Tram. 310-00219/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 10.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00124/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 10.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00126/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 10.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00123/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 10.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00125/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 10.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00127/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 10.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00122/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 11

  Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (Tram. 255-00007/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 12

  Declaració del Parlament de Catalunya de reconeixement i garantiment dels drets de les dones (Tram. 401-00015/12)

  Tots els grups i subgrups parlamentaris

  Substanciació.

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori (Tram. 302-00129/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 9)

 • 14

  Decret llei 12/2019, del 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (Tram. 203-00020/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural (Tram. 302-00134/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 18)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l'extinció d'incendis (Tram. 302-00130/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 10)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports (Tram. 302-00131/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 12)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Mediterrània (Tram. 302-00133/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 15)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat (Tram. 302-00135/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 21)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats (Tram. 302-00132/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 14)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors (Tram. 302-00136/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 387, 22)