Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 13 de juny de 2019
Hora:
09:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en el model de l'habitatge de lloguer (Tram. 310-00182/12)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'accident al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet (Tram. 310-00189/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a consolidar l'activitat de recerca (Tram. 310-00180/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la justificació per a l'increment de la dotació de la campanya "Fas 6 anys. Tria un llibre" (Tram. 310-00181/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00185/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos de corrupció a Catalunya (Tram. 310-00186/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'educació infantil (Tram. 310-00187/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del sistema penitenciari (Tram. 310-00188/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell Català de l'Alimentació (Tram. 310-00183/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a garantir un nombre suficient de professionals de la salut (Tram. 310-00184/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00106/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00108/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00105/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00109/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00107/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00104/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè faci balanç de l'acció del Govern durant el seu primer any (Tram. 361-00015/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte del primer any de mandat (Tram. 350-00009/12)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic (Tram. 202-00054/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 297, 17)

 • 5

  Proposta de resolució per la qual es reitera la presentació a la Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 270-00001/12)

  Junta de Portaveus

  Debat i votació.

 • 6

  Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (Tram. 284-00023/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 353, 16; Proposta de candidats: BOPC, 357, 26)

 • 7

  Procediment per a designar set membres del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic (Tram. 284-00031/11)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 353, 18; Proposta de candidats: BOPC, 357, 27)

 • 8

  Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Tram. 284-00005/12)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 353, 20; Proposta de candidats: BOPC, 357, 28)

 • 9

  Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic (Tram. 284-00002/12)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 308, 8; Proposta de candidats: BOPC, 347, 17; Proposta de candidats: BOPC, 353, 19; Proposta de candidats: BOPC, 357, 28)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les universitats (Tram. 300-00140/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 75)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques (Tram. 300-00142/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 76)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva (Tram. 300-00141/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 75)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures viàries (Tram. 300-00143/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 76)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya (Tram. 300-00144/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 76)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió (Tram. 300-00145/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 77)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l'ONU sobre els presos polítics catalans (Tram. 300-00146/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 77)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat (Tram. 300-00147/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 77)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític (Tram. 300-00148/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 356, 78)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 302-00109/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 353, 25; esmenes: BOPC, 358, 20)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social (Tram. 302-00111/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 353, 27; esmenes: BOPC, 358, 27)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (Tram. 302-00110/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 353, 26; esmenes: BOPC, 358, 25)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00112/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 353, 29)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d'emergències (Tram. 302-00113/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 353, 30; esmenes: BOPC, 358, 30)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (Tram. 302-00115/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 353, 31; esmenes: BOPC, 358, 32)

 • 25

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a fer balanç de l'acció del Govern durant el seu primer any (Tram. 350-00010/12)

  Ple del Parlament

  Compareixença.