Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 29 de maig de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a reforçar l'atenció primària (Tram. 310-00172/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la penalització de l'Estat en el repartiment de fons de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a projectes socials (Tram. 310-00173/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de l'estratègia per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols (Tram. 310-00178/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics dels centres educatius (Tram. 310-00176/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels serveis penitenciaris (Tram. 310-00177/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la modificació del Codi de consum (Tram. 310-00170/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ensenyament de català a adults no alfabetitzats (Tram. 310-00171/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de concessió del tercer grau penitenciari (Tram. 310-00179/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emergència climàtica (Tram. 310-00174/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de recursos en els serveis sanitaris (Tram. 310-00175/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00100/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00103/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00099/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00102/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00101/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00098/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/12)

  Ple del Parlament

  Elecció del vicepresident segon o vicepresidenta segona.

 • 3

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 4

  Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 202-00026/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 130, 13; esmenes presentades: BOPC, 263, 9; informe: BOPC, 334, 74; dictamen: BOPC, 341, 8)

 • 5

  Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 203-00016/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 300-00132/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 36)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social (Tram. 300-00135/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 37)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la situació museística de Catalunya (Tram. 300-00138/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 38)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre els serveis d'emergències (Tram. 300-00133/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 37)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'acord de condicions laborals dels Bombers de la Generalitat (Tram. 300-00137/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 38)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00136/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 38)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (Tram. 300-00134/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 37)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (Tram. 300-00139/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 39)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica (Tram. 302-00101/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 4; esmenes: BOPC, 347, 64)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de la gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars (Tram. 302-00102/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 4; esmenes: BOPC, 347, 66)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats (Tram. 302-00107/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 11; esmenes: BOPC, 347, 78)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de treball (Tram. 302-00103/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 5; esmenes: BOPC, 347, 67)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral (Tram. 302-00108/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 12; esmenes: BOPC, 347, 81)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements i condecoracions (Tram. 302-00104/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 7; esmenes: BOPC, 347, 72)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels ciutadans a l'exterior (Tram. 302-00105/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 8; esmenes: BOPC, 347, 73)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori (Tram. 302-00106/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 336, 9; esmenes: BOPC, 347, 76)

 • 22

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/12)

  Ple del Parlament

  Elecció.