Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 8 de maig de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels serveis sanitaris (Tram. 310-00163/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació de la Generalitat amb els ens locals (Tram. 310-00164/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 310-00160/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Tram. 310-00161/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 2019-2020 (Tram. 310-00162/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels clubs nàutics de platja (Tram. 310-00167/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a ajudar els municipis davant dels riscos ambientals (Tram. 310-00168/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de suport als governs locals (Tram. 310-00169/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament del decret de territorialització del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 310-00165/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de memòria històrica (Tram. 310-00166/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

 • 2

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2018 (Tram. 237-00003/12)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 3

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2018 (Tram. 237-00004/12)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 202-00047/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.*

  (Text presentat: BOPC, 261, 22)

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (Tram. 202-00041/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 249, 31)

 • 6

  Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Tram. 202-00051/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 273, 19)

 • 7

  Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 202-00055/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 297, 19)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de treball (Tram. 300-00124/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 3)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels ciutadans a l'exterior (Tram. 300-00127/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 4)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el millorament de la gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars (Tram. 300-00123/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 3)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica (Tram. 300-00126/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 4)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats (Tram. 300-00131/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 6)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral (Tram. 300-00125/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 4)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el reconeixement del treball de cures i la regularització del sector (Tram. 300-00128/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 5)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements i condecoracions (Tram. 300-00129/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 5)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori (Tram. 300-00130/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 5)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local (Tram. 302-00095/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 323, 3)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb l'Administració local (Tram. 302-00098/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 323, 9)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els governs locals (Tram. 302-00100/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 323, 11)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis d'emergències (Tram. 302-00096/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 323, 5)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'europeisme (Tram. 302-00097/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 323, 7)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya (Tram. 302-00099/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 323, 10)

 • 23

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 202-00047/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 22)

 • 24

  Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 273, 19)

 • 24

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00094/12)

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00095/12)

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00093/12)

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00096/12)

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00097/12)

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00092/12)

  Substanciació.